Ohita valikko

Pajulintu

Phylloscopus trochilus

Pajulintu on Suomen yleisin pesimälintu. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Pajulintu on pieni, ruskehtava varpuslintu. Sen selkäpuoli on ruskehtava ja vatsapuoli vaaleampi. Hyönteissyöjänä se liikkuu vilkkaasti lehväikössä etsien ravintoa. Pajulintu on muuttolintu, joka saapuu Vaasaan toukokuussa. Vierailu pohjolassa jää lyhyeksi, sillä kannan pääjoukot poistuvat maastamme elo-syyskuun aikana.

  • Pituus 12 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden kätkössä
  • Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset

Elinympäristö. Pajulintu on Suomen yleisin ja runsaslukuisin pesimälintu. Se viihtyy kaikenlaisilla biotoopeilla, missä kasvaa lehtipuita. Sen suosiossa ovat erityisesti lehtipuuvaltaiset metsät ja metsänreunat. Laji on hyvin tottunut ihmisen läsnäoloon, joten myös rakennetuilla alueilla laji on tavanomainen ja runsaslukuinen. Pienimmillään pesimätiheydet ovat muiden lintujen tapaan tiheissä havupuutaimikoissa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa pajulintu pesii kaikkialla, lukuun ottamatta ulkosaariston puuttomia ulkoluotoja. Kartoituksissa se löytyi noin 290 atlasruudulta. Linnustolaskennoissa Vaasassa vuosien 2002-2007 aikana pajulintujen keskimääräiset tiheydet ovat olleet vaihdelleet noin 35-100 parin välillä yhden neliökilometrin kokoisella alueella. 1990-luvulla tehdyssä valtakunnallisessa lintuatlastutkimuksessa pajulintujen keskimääräinen tiheys oli noin 35 paria/km². Tämän perusteella Vaasan pajulintukannan määrän voidaan arvioida olevan pienimmilläänkin noin 10 000 paria!