Ohita valikko

Peippo

Fringilla coelebebs

Peippo saapuu keväällä muuttomatkaltaan Vaasaan huhtikuussa. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Peippo on Suomen toiseksi runsaslukuisin lintulaji pajulinnun jälkeen. Sen ponteva laulunsäe kaikuu huhti-toukokuussa metsistä ja puistoista. Laulukausi jatkuu kesäkuun puoliväliin asti, tämän jälkeen lauluinto laantuu nopeasti.

  • Pituus 17 cm
  • Pesä puussa, tavallisimmin koivussa tai haavassa
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa
  • Ravintona siemenet, jyvät, hyönteiset

Elinympäristö. Peippo on kaikentyyppisten metsien asukas. Suurimmiksi parimäärät neliökilometrillä nousevat lehtomaisissa seka- ja lehtimetsissä. Näillä biotoopeilla parimäärä voi nousta yli 100 parin/ km². Havumetsissä peippo on pajulintua runsaslukuisempi.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa peippo on kaikenlaisten elinympäristöjen yleislaji. Se on tavattu pesimäaikaan noin 280 atlasruudussa. Laji pesineekin kaikkialla, missä sille on tarjolla muutaman puun muodostama metsikkö. Laji on levinnyt myös Vaasan saaristoon. Söderfjärdenin laajoilta peltoaukeilta peippo puuttuu.