Förbigå menyn

Bofink

Fringilla coelebebs

Bofink. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Bofinken är Finlands talrikaste fågel näst efter lövsångaren. Dess kraftfulla sång genljuder från skogar och parker i april-maj. Sången fortsätter till mitten på juni, därefter avtar sångivern snabbt.

  • Längd 17 cm
  • Bor i träd, vanligtvis i björk eller asp
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Livnär sig på frön, säd och insekter

Livsmiljö. Bofinken trivs i alla slags skogar. Högst blir antalet par per kvadratkilometer i lundartade bland- och lövskogar. I en sådan biotop kan artantalet stiga till över 100 par/km². I barrskogar är bofinken talrikare än lövsångaren.

Förekomst i Vasa. I Vasa är bofinken allmän i alla livsmiljöer. Den har påträffats inom ca 280 atlasrutor under häckningssäsongen. Arten häckar överallt där några träd utgör en skogsdunge. Arten har också spridit sig till Vasa skärgård. På Söderfjärdens vidsträckta åkrar saknas bofinken.