Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Kiuru

Alauda arvensis

Kiuru on peltolinnuston peruslaji. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Alun perin itäisten arojen lintu pesii nykyisin Suomessa kohtalaisen yleisenä. Esimerkiksi Järvenpään linnustotutkimuksessa vuosien 2001-2003 kiuru oli tuon alueen 25. runsaslukuisin lintulaji. Kiurujen pesimäkannat ovat runsastuneet aina 1970-luvulle asti. Pesimäkannoissa tapahtui 1980-luvulla noin 20 %:n väheneminen, jonka jälkeen kannat ovat pysyneet kohtalaisen vakaina.

  • Ruumiin pituus 18 cm
  • Pesä maassa, usein pellolla
  • Talvehtii Keski- ja Etelä-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset, madot, hämähäkit, siemenet, silmut ym.

Elinympäristö. Kiuru pesii Vaasassa pääosin pelloilla ja niityillä. Avomaan lintuna sille kelpaavat pesimäalueiksi myös rantaniityt, täytemaa-alueet ja suot.

Esiintyminen Vaasassa. Kiuru on Vaasassa löytynyt pesimäaikaan 62 atlasruudulta. Pesimäalueet sijoittuvat laajoille pelto- ja niittyalueille Söderfjärdenille sekä Lentokentälle ja Runsoriin. Tiheimpiä pesimäkannat ovat pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin pelloilla.