Ohita valikko

Pensaskerttu

Sylvia communis

Pensaskerttu on joutomaiden tyyppilaji. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Pensaskerttu on pieni harmaanruskea varpuslintu, joka pesii avoimilla pensaikkoalueilla. Lajin levinneisyys painottuu Etelä-Suomeen, jossa se on runsaslukuinen pesimälintu.

  • Pituus 14 cm
  • Pesä on matalalla pensaassa
  • Muuttolintu. Talvehtii Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset, hämähäkit, marjat ja hedelmät

Elinympäristö. Pensaskerttu on pensaikkojen, tienvarsien ja joutomaiden lintu. Koiraat esittävät hyppelehtivää laululentoaan avomailla varsinkin touko-kesäkuussa. Tällöin pensaskerttu on näkyvä ja helposti havaittava. Poikasiaan ruokkivat pensaskertut muuttuvat piilottelevimmaksi ja niiden läsnäolon paikalla paljastaa parhaiten pensaikoista kuuluva säksättävä varoitusääni.

Esiintyminen Vaasassa. Pensaskerttu on havaittu Vaasan lintuatlaskartoituksessa hieman yli 100 selvitysruudulta. Laji pesii pääosin ihmisen naapurina, mutta pensaskertun voi löytää myös ulkosaariston katajanummilta. Laajoilta metsäalueilta pensaskerttu puuttuu.