Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Törnsångare

Sylvia communis

Törnsångaren är en typisk art på obrukad jordbruksmark. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Törnsångaren är en liten gråbrun tätting, som häckar på öppna busk- och snårområden. Artens utbredning är koncentrerad till södra Finland, där den är en talrik häckfågel.

  • Längd 14 cm
  • Boet finns lågt i en buske
  • Flyttfågel. Övervintrar i Afrika
  • Födan består av insekter, spindlar, bär och frukter

Livsmiljö. Törnsångaren är en fågel som lever i busksnår, på vägkanter och på obrukade ängar. Hanarna visar upp sin hoppande sångflykt på öppna marker speciellt i maj-juni. Då är törnsångaren synlig och lätt att observera. Törnsångare som matar sina ungar blir skyggare och deras närvaro avslöjas bäst av ett skvattrande varningsläte.

Förekomst i Vasa. Törnsångare har observerats vid fågelatlaskartläggningen i Vasa i litet över 100 utredningsrutor. Arten häckar i huvudsak som granne till människan, men törnsångare kan också hittas på enbevuxna hedar i den yttre skärgården. Törnsångaren finns inte i vidsträckta skogsområden.