Förbigå menyn

Törnsångare

Sylvia communis

Törnsångaren är en typisk art på obrukad jordbruksmark. Bild Jouni Kannonlahti.

Allmänt. Törnsångaren är en liten gråbrun tätting, som häckar på öppna busk- och snårområden. Artens utbredning är koncentrerad till södra Finland, där den är en talrik häckfågel.

  • Längd 14 cm
  • Boet finns lågt i en buske
  • Flyttfågel. Övervintrar i Afrika
  • Födan består av insekter, spindlar, bär och frukter

Livsmiljö. Törnsångaren är en fågel som lever i busksnår, på vägkanter och på obrukade ängar. Hanarna visar upp sin hoppande sångflykt på öppna marker speciellt i maj-juni. Då är törnsångaren synlig och lätt att observera. Törnsångare som matar sina ungar blir skyggare och deras närvaro avslöjas bäst av ett skvattrande varningsläte.

Förekomst i Vasa. Törnsångare har observerats vid fågelatlaskartläggningen i Vasa i litet över 100 utredningsrutor. Arten häckar i huvudsak som granne till människan, men törnsångare kan också hittas på enbevuxna hedar i den yttre skärgården. Törnsångaren finns inte i vidsträckta skogsområden.