Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Tuulihaukka

Falco tinnunculus

Koirastuulihaukka lennossa. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Tuulihaukka on Pohjanmaan lakeuksilla nykyisin tavallinen pesimälintu. Aina näin ei ole ollut, sillä lajin pesimäkanta väheni voimakkaasti 1970-luvulla elinympäristössä tapahtuneiden muutosten takia. Viimeisten vuosien aikana tuulihaukkojen määrä on lisääntynyt ja niitä pesii maassamme vuosittain noin 7000 paria.

  • Pituus 32-35 cm
  • Pesä avopöntössä, vanhassa variksen tai harakan pesässä, joskus rakennuksessa
  • Talvehtii Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa
  • Syö pääasiassa myyriä ja isoja hyönteisiä joskus pikkulintuja

Elinympäristö. Tuulihaukka on laajojen niittyjen ja peltojen pesimälintu. Pohjois-Suomessa laji pesii myös soilla ja hakkuualueilla.

Esiintyminen Vaasassa. Tuulihaukan reviiri löydettiin yhteensä noin 25 paikalta. Varmimmin lajin havaitsee Söderfjärdenin tai Runsorin peltoaukeilla. Tuulihaukka pesii myös saaristossa.