Förbigå menyn

Tornfalk

Falco tinnunculus

En flygande tornfalkshane. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Numera än tornfalken en häckfågel som förekommer allmänt på Österbottens slätter. Så har det inte alltid varit, eftersom det häckande beståndet minskade kraftigt på 1970-talet. Det berodde på förändringar i livsmiljön. Under de senaste åren har antalet tornfalkar ökat och ca 7000 par häckar årligen i Finland.

  • Längd 32-35 cm
  • Häckar i en öppen holk, i ett gammalt kråk- eller skatbo, ibland i byggnader
  • Övervintrar i Sydeuropa och Nordafrika
  • Äter huvudsakligen sorkar och stora insekter, ibland småfåglar

Livsmiljö. Tornfalken är en typisk häckfågel på vidsträckta åkrar och ängar. I norra Finland häckar arten också på myrar och hyggen.

Förekomst i Vasa. Tornfalksrevir hittades sammanlagt på ca 25 platser. Störst är chansen att träffa på arten på Söderfjärden eller på åkarna i Runsor. Tornfalken häckar också i skärgården.