Ohita valikko

Kalalokki

Larus canus

Kalalokki. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Kalalokki on useimpien ihmisten tuntema tuttu lintu, jonka voimakas ääni kuuluu erottamattomana osana Suomen kesään. Laji on yleinen koko Suomessa, tosin pesimäkanta on runsaampi maan etelä- ja keskiosissa.

  • Pituus noin 45 cm
  • Pesä maassa luodolla tai kivellä, suolla, rakennuksen katolla tms.
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa
  • Kaikkiruokainen, syö hyönteisiä, matoja, kaloja yms.

Elinympäristö. Kalalokki pesii kaikenlaisien vesien äärellä. Sen elinympäristöä ovat rannikon saaret ja luodot sekä sisäjärvet. Kalalokki pesii paikoin myös avosoilla naurulokkien kanssa. Kaupunkiympäristöissä kalalokit ovat sopeutuneet pesimään teollisuusalueilla ja rakennusten katoilla. Kalalokki saattaa pesiä myös pelloilla latojen katoilla.

Esiintyminen Vaasassa. Kalalokki on Vaasassa tasaisesti levinnyt koko kaupungin alueelle. Siitä tehtiin pesintään viittaavia havaintoja atlasvuosina noin 270 selvitysruudun alueelta. Kanalokki puuttuu pesimälinnustosta vain kaikkein metsäisimmiltä ruuduilta, joissa ei ole lajille sopivaa pesimäympäristöä.