Förbigå menyn

Fiskmås

Larus canus

Fiskmås. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Fiskmåsen är en välkänd fågel för de flesta människor och dess högljudda läte är en oskiljaktig del av den finländska sommaren. Arten är allmän i hela Finland, men det häckande beståndet är störst i landets södra och mellersta delar.

  • Längd ca 45 cm
  • Häckar på marken på ett skär eller en sten, på en myr, på hustak el. dyl.
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Allätare, äter insekter, maskar, fisk m.m.

Livsmiljö. Fiskmåsen häckar vid alla typer av vatten. Livsmiljön utgörs av öar och skär längs kusten samt av insjöar. Fiskmåsen häckar ställvis också på öppna myrar tillsammans med skrattmåsen. I stadsmiljön har fiskmåsen anpassat sig till att häcka på industriområden och på tak. Fiskmåsen kan också häcka på ladutak på åkrar.

Förekomst i Vasa. I Vasa är fiskmåsen jämnt spridd över hela området. Observationer som tyder på häckning gjordes i ca 270 atlasrutor under de år undersökningen genomfördes. Endast i de mest skogsbeklädda rutorna saknas fiskmåsen bland de häckande fåglarna, eftersom en lämplig häckningsplats inte hittas i en sådan omgivning.