Ohita valikko

Kanadanhanhi

Branta canadensis

Kanadanhanhi pesii melko harvalukuisena Vaasassa. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Kanadanhanhi on alun perin tuotu riistalinnuksi Eurooppaan Pohjois-Amerikasta. Suomeen kanadanhanhia on istutettu 1960-luvun alusta alkaen. Merenkurkun ensimmäiset pesinnät on todettu vuosina 1980-luvun lopulla. Nykyään kanadanhanhia näkee yleisesti Vaasan puistoalueilla ja merenrannoilla. Kesäisin lajin parveilua uimarantojen läheisyydessä ei pidetä suotavana hanhien jättämien ulosteiden vuoksi ja monin paikoin kanadanhanhia onkin häädetty kauemmas merialueille mm. erilaisten karkoittimien avulla.

  • Pituus noin 100 cm
  • Pesä maassa
  • Muuttaa talveksi Itämeren eteläosiin
  • Ravintona heinäkasvit, vilja, hyönteiset, etanat

Elinympäristö. Kanadanhanhi pesii saariston pienillä luodoilla ja saarilla suojaisissa poukamissa. Pesintäkauden jälkeen linnut parveutuvat ja niitä näkee esimerkiksi kaupunkien puistoissa syömässä heinää ja apilaa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasan lintuatlaksen maastotöissä kanadanhanhi pesii pääosin ulko- ja välisaaristossa. Laji on havaittu pesimäaikaan noin 25 paikalla. Kanadanhanhien pesimäkantojen on oletettu kasvavan tulevaisuudessa.