Förbigå menyn

Kanadagås

Branta canadensis

Relativt få kanadagäss häckar i Vasa. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Ursprungligen infördes kanadagåsen för jaktens skull från Nordamerika till Europa. I Finland har kanadagäss inplanterats sedan början på 1960-talet. De första häckande kanadagässen i Kvarken noterades i slutet på 1980-talet och i dagsläget är arten en allmän fågel i Vasas parker och på havsstränderna. På grund av att fåglarna lämnar avföring efter sig anses det inte önskvärt att kanadagässen flockas vid simstränder på somrarna och på många platser har gässen blivit bortkörda och drivits längre ut till havs med hjälp av olika avskräckare.

  • Längd ca 100 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar till de södra delarna av Östersjön på vintern
  • Äter gräsväxter, säd, insekter och sniglar

Livsmiljö. Kanadagåsen häckar i skyddade vikar på små skär och öar i skärgården. Efter häckningssäsongen samlas fåglarna i flockar och dem ser man t.ex. i stadens parker när de äter gräs och klöver.

Förekomst i Vasa. När fältarbetet för Vasas fågelatlas gjordes häckade kanadagässen huvudsakligen i ytter- och mellanskärgården. Under häckningstiden observerades arten på ca 25 platser. De häckande bestånden av kanadagäss förväntas öka i framtiden.