Ohita valikko

Punajalkaviklo

Tringa totanus

Punajalkaviklon tuntee pitkistä oranssinpunaisista jaloista ja nokasta. Siiven takareunassa on valkoinen paneeli. Ääni on voimakas ja kauaskuuluva ”tjyyh” -huuto. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Punajalkaviklon voimakas ääni kuuluu erottamattomasti Vaasan saariston kesäiseen äänimaisemaan. Poikasten ollessa maastossa emot varoittavat kuuluvasti jos pesimäsaareen ollaan rantautumassa ihmisen toimesta.

  • Pituus 28 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa ja Afrikassa
  • Ravintona hyönteiset, pieneläimet sekä kasvinosat

Elinympäristö. Punajalkaviklo pesii pääosin ulko- ja sisäsaaristossa. Saaristossa laji pesii vähälukuisena avoimilla ulkoluodoilla ja runsaampana metsäpeitteisten saarien niittyrannoilla. Sisämaan pesinnät ovat keskittyneet pelloille valtaojien varteen ja joutomaille rannikon tuntumaan.

Esiintyminen Vaasassa. Punajalkaviklo on taantunut pesimälintu Vaasassa. Lintuatlaksessa laji on löydetty noin 60 tutkimusruudulta vuosien 2005-2008 maastokartoituksissa. Vaikka laji on saariston tyyppilaji, se pesii Vaasassa muutamilla paikoilla myös sisämaassa. Vuosittain sisämaapesintöjä on todettu mm. Vaasan Runsorissa lentokentän alueella.