Förbigå menyn

Rödbena

Tringa totanus

Rödbenan känns igen på dess långa orange-röda ben och näbb. På vingens ytterkant finns en vit panel. Lätet är ett kraftfullt “tjyyh” som hörs över långa sträckor. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Rödbenans kraftiga läte är en oskiljaktig del av ljudlandskapet i Vasa skärgård på sommaren. När ungarna finns i terrängen varnar honorna högljutt om människor landstiger på häckskäret.

  • Längd 28 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Västeuropa och Afrika
  • Livnär sig på insekter, smådjur och växtdelar

Livsmiljö. Rödbenan häckar huvudsakligen i ytter- och innerskärgården. På öppna ytterskär häckar få individer, rikligare förekommer arten på strandängar på skogsbeklädda öar. I inlandet har häckningarna koncentrerats längs utfallsdiken på åkrar och på impediment nära kusten.

Förekomst i Vasa. De häckande rödbenorna har minskat i Vasa. Under fältarbetet med fågelatlasen 2005-2007 har arten hittats i ca 50 atlasrutor. Trots att arten är en typfågel för skärgården häckar den även på några platser i inlandet i Vasa. Årliga häckningar har konstaterats bland annat på flygfältsområdet i Runsor i Vasa.