Ohita valikko

Tukkasotka

Aythya fuligula

Tukkasotkanaaras on yleisväritykseltään ruskea. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Tukkasotka on helppo tuntea koiraan mustavalkoisesta värityksestä. Läheltä nähtynä myös koiraan kevätpuvun töyhtö on hyvä tuntomerkki. Tukkasotkat saapuvat kevätmuutolta Vaasan seudulle huhtikuussa, jolloin ne suunnistavat merenrannikon ensimmäisille sulapaikoille. Toukokuun alkupuolella lepäilevien lintujen lukumäärä esimerkiksi Sundominlahden alueella voi nousta jopa useisiin satoihin yksilöihin. Laji on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi lajiksi.

Tukkasotka on rannikoillamme runsaslukuisimpia vesilintuja. Esimerkiksi Vaasassa Torgrundin saaristossa tehdyssä lintulaskennassa tukkasotka oli runsaslukuisin sorsalintu.

  • Pituus noin 45 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii pääasiassa Itämeren eteläosissa
  • Ravintona vesieläimet sekä vesikasvien siemenet

Elinympäristö. Tukkasotka suosii elinympäristönään runsasravinteisia, matalia kasvustollisia järviä ja merenlahtia. Tukkasotkat viihtyvät saaristossa erityisen hyvin lokki- ja tiirayhdyskunnissa. Maankohoamisen myötä lokkiyhdyskuntien paikat muuttuvat vuosien saatossa ja tukkasotkat seuraavat perässä. Ilmiö on havaittu Vaasan saaristolinnuston pitkäaikaisessa seurannassa.

Esiintyminen Vaasassa. Lintuatlaskartoituksessa tukkasotka havaittiin 160 tutkimusruudulla, joten laji on lähes yhtä yleinen kuin sinisorsa. Pesimäkannan painopiste on sisä- ja ulkosaaristossa.