Förbigå menyn

Vigg

Aythya fuligula

Vigghonan är brun till färgen. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Viggen är lätt att känna igen tack vare hanens svartvita färger. På nära håll är också tofsen på hanens vårdräkt ett gott kännetecken. Viggarna anländer efter vårflytten till Vasatrakten i april, då de söker sig till de första öppna vattnen längs havskusten. I början på maj kan antalet rastande fåglar i till exempel området vid Sundomviken stiga till flera hundra individer. Viggen är en sårbar art enligt Finlands hotklassificering.

Viggen hör till de talrikaste vattenfåglarna längs våra kuster. Exempelvis var viggen den talrikaste andfågeln i en fågelräkning gjord i Torgrund skärgård i Vasa.

  • Längd ca 45 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar huvudsakligen i de södra delarna av Östersjön
  • Livnär sig på vattendjur och frön från vattenväxter

Livsmiljö. Som livsmiljö föredrar viggen näringsrika sjöar och havsvikar med låg växtlighet. I skärgården trivs viggen speciellt bra i mås- och tärnkolonier. På grund av landhöjningen flyttar måskolonierna med åren och viggarna följer efter. Fenomenet har iakttagits i långtidsstudier av skärgårdsfåglarna i Vasa.

Förekomst i Vasa. Vid fågelatlaskarteringen observerades viggen i ca 160 undersökningsrutor, vilket gör arten nästan lika allmän som gräsanden. Tyngdpunkten i häckbeståndet finns i inner- och ytterskärgården.