Ohita valikko

Hovioikeudenmetsä

Yxgärden sivuitse kulkeva reitti Hovioikeudenmetsään. Kuva Hanna Kalliomaa 2009.

Hovioikeudenmetsä sijaitsee Vanhan Vaasan ja Runsorin kaupunginosien välillä, Hovioikeudenpuistikon eteläpuolella, Yrittäjänkadun ja Runsorintien välissä. Metsän välittömässä läheisyydessä ovat myös Vanhan Vaasan vallit ja Kuninkaankartano. Yxgärde ja Taidepuisto rajautuvat eteläreunaltaan Hovioikeudenmetsään. Alueella on vahva kulttuurihistoria, mutta nykyään se on lähinnä lähiympäristön asukkaiden virkistyskäytössä.

Hovioikeudenmetsä on arvokas muinaismuistoalue, jossa kasvaa luonnonmetsäosuudella vanhoja mäntyjä. Kulttuurivaikutteita alueella on todennäköisesti 1300-luvulta lähtien ja Hovioikeudenmetsä onkin suojeltu muinaismuistolailla. Metsän puiden lomassa pilkistää pieniä aukkoja jäänteinä entisajan heinäniityistä ja pelloista, joita vielä pitkälle 1900-lukua viljeltiin. Vaasan vuoden 1852 palon jälkeen Hovioikeudenmetsä jäi asuttamattomaksi ja siksi alueen kulttuurihistoria onkin säilynyt näihin päiviin saakka. Alueella on peltoraivioiden lisäksi merkkejä mm. Jatkosodan aikaisesta sotavankileiristä. Joitain vanhoja peltoja on myös istutusmetsinä, joiden lajeina on mäntyä, kuusta tai lehtikuusta. Kulttuurihistorian lisäksi Hovioikeudenmetsässä on nähtävissä jääkauden ja maankohoamisen jälkiä.

Hovioikeudenmetsässä kulkee monihaarainen polkuverkosto, joka pohjautuu mahdollisesti osaksi vanhoihin kärrypolkuihin ja osaksi on ihmisten tallaamaa. Metsässä olevat polut eivät ole talvikunnossa pidettäviä, mutta kaikkina muina vuodenaikoina Hovioikeudenmetsä on vierailun arvoinen paikka.

Yksi Hovioikeudenmetsän entisistä peltoraivioista. Kuva Malin Henriksson 2009.