Ohita valikko

Pukinjärvi

Näkymä Pukinjärven yli etelään. Kuva Jan Nyman.

Pukinjärvi sijaitsee Onkilahden-Pukinjärven laaksossa Vaasan pohjoispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Pukinjärvi on pitkä ja kapea järvi, jonka pinta-ala on noin 34 hehtaaria. Länsipuolella on asutusta ja itäpuolella teollisuutta sekä Metsäkallion kuntorata. Pukinjärven pohjoispuolella on asumatonta metsäaluetta, jossa kasvaa mm. vanamoa ja metsätähteä.

Pukinjärvi on vesioloiltaan happamoitunut järvi, mutta vesilintuja ja kahlaajia on silti kohtalaisesti. Aluetta ympäröivissä metsissä ja rakennetuilla alueilla on runsaslajinen linnusto. Vaasan lintuatlaksessa Pukinjärvellä havaittiin vuosien 2005-2008 aikana yhteensä 89 pesimälinnustoon lukeutuvaa lintulajia.

Pukinjärvellä vesilinnuista näkee yleisesti telkkiä, sinisorsia ja taveja. Karuissa vesistöissä viihtyvä kuikka on pesinyt myös järvellä useana vuonna. Kahlaajista Pukinjärvellä pesivät liro, punajalkaviklo, rantasipi ja töyhtöhyyppä. Kevätaamuina järvellä saattaa nähdä myös kurjen ja laulujoutsenen. Pukinjärven ruovikoissa pesivät ruoko- ja rytikerttunen.

Havumetsälajeihin pääsee parhaiten tutustumaan Pukinjärven pohjoisosan metsissä. Täällä voi nähdä esimerkiksi närhen, pähkinähakin tai korpin. Näiden lajien lisäksi myös käenpiika, hömö- ja töyhtötiainen kuuluvat lajistoon. Lehtimetsälajit löytyvät Pukinjärven länsipuolelta. Lehtimetsien lajeja ovat mm. lehtokerttu, mustapääkerttu, pyrstötiainen ja sirittäjä.

Pukinjärven linnusto esittäytyy retkeilijälle parhaiten touko-kesäkuussa.

Pukinjärvellä on reheviä rantoja. Kuva Aaro Toivio.