Förbigå menyn

Infjärden

Vy över Infjärden söderut. Bild Jan Nyman.

Infjärden ligger ungefär 5 kilometer norr om centrum i dalen Metviken-Infjärden. Sjön Infjärden är lång, smal och ca 34 hektar stor. På den västra sidan finns bostadsområden och på den östra finns industri samt Skogsbergets motionsspår där man kan springa eller skida beroende på årstid. Området norr om Infjärden är obebyggt skogsområde där skogsväxter som linnea och skogsstjärna trivs.

Infjärden är en försurad sjö, men trots det finns det hyfsat med sjöfåglar och vadare. I de omgivande skogarna och på de bebyggda områdena är fågelbeståndet artrikt. Under åren 2005-2008 observerades sammanlagt 89 fågelarter som räknas till det häckande fågelbeståndet vid Infjärden.

De vanligaste sjöfågelarterna är knipa, gräsand och kricka. Storlommen som trivs i karga vattendrag har också häckat vid sjön under flera år. Av vadarna häckar grönbena, rödbena, drillsnäppa och tofsvipa vid Infjärden. Under vårmorgnar kan man även få se tranor och sångsvanar. I Infjärdens vassruggar häckar sävsångare och rörsångare.

Bästa platsen för att bekanta sig med barrskogsarterna vid Infjärden är i skogarna kring sjöns norra del. Här kan man se t.ex. nötskrika, nötkråka och korp. Utöver dessa arter hör också göktyta, talltita och tofsmes till artbeståndet. I Infjärdens västra del finns lövskogsarterna, som trädgårdssångare, svarthätta, stjärtmes och grönsångare.

Den bästa tiden att observera fågelbeståndet vid Infjärden är i maj-juni.

Infjärden har frodiga sträder. Bild Aaro Toivio.