Ohita valikko

Söderfjärden

Söderfjärden kuvattuna Öjbergetiltä. Kuva Christine Bonn.

Söderfjärdenin meteoriittikraatterilaakso sijaitsee kaupungin eteläpuolella noin 10 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Söderfjärden sijoittuu laajalle, ympyränmuotoiselle laaksoalueelle, josta osa sijaitsee Mustasaaren kunnan puolella. Söderfjärdenin on arvioitu syntyneen noin 520 miljoonaa vuotta sitten palavan taivaankappaleen iskeytyessä alueelle. Meteoriitti synnytti halkaisijaltaan noin 5 km pitkän kraatterin, joka nykyään on avointa peltomaisemaa. Sundomin kylä on Söderfjärdenin peltoalueen pohjoispuolella. Alueen keskiosassa sijaitsee opastuskeskus nimeltään Meteoriihi, jossa esitellään alueen ainutlaatuista historiaa ja luontoa. Lintutorni pysäköintialueineen sijaitsee Meteoriihen yhteydessä. Söderfjärdenin tiealueille on rakennettu lisäksi viisi pienempää pysäköintialuetta, joilta voi havainnoida lintuja.

Söderfjärden pidetään kuivana pumppaamalla. Munsmon pumppuasema sijaitsee Söderfjärdenin itäosassa ja siellä on myös lintutorni, pysäköintialue ja vaellusreitti. Vanha pumppuasema toimii tällä hetkellä museona ja täällä on nähtävillä maalauksia, jotka kertovat Söderfjärdenin kehityksestä.

Söderfjärdenin peltomaisemaa. Kuva Jan Nyman.

Söderfjärden tunnetaan kurkien keväisenä ja syksyisenä muutonaikaisena levähdysalueena. Valtakunnallisesti Söderfjärden on alue, johon kurkia kerääntyy määrällisesti eniten. Syksyisin suurimmat kurkimäärät alueella ovat olleet yli 7000 yksilöä. Kurkien lisäksi peltoaukea houkuttelee puoleensa myös meri- ja metsähanhia, laulujoutsenia, vesilintuja, petolintuja, kahlaajia, kyyhkyjä sekä varpuslintuja.

Pesimälajisto Söderjärdenillä on maatalousympäristöjen lajistoa. Tavanomaisia pesimälintuja alueella ovat kuovi, töyhtöhyyppä, kiuru ja pensastasku. Harvalukuisempia lintuja ovat peltopyy ja peltosirkku.

Keväällä paras havainnointiaika on maaliskuun lopusta toukokuulle. Syksyllä Söderfjärdenillä kannattaa käydä syyskuussa, jolloin kurkimäärät ovat runsaimmillaan.

Söderfjärdenin meteoriihi. Kuva Christine Bonn.

Lisätietoa Meteoriihestä

http://www.meteoria.fi/?lang=2

Sundomin kylän sivut, Söderfjärden

http://www.sundom.fi/?id=85&lang=2&pid=34&mid=59