Förbigå menyn

Söderfjärden

Vy över Söderfjärden. Bild Christine Bonn.

Söderfjärdens meteoritkraterdal ligger söder om staden, ungefär 10 kilometer från centrum. Det är ett vidsträckt, runt dalområde, som delvis ligger i Korsholms kommun. Söderfjärden uppkom för ungefär 520 miljoner år sedan då en brinnande himlakropp slog ner i området. Meteoriten skapade en stor cirkelformad krater, som i dag är ett öppet åkerlandskap med en diameter på ca 5 km.

Här trivs älggräs och duntrav, som lyser upp dikesrenarna med sin rosaröda färg under blomningen i juli och augusti. Sundom by ligger norr om Söderfjärdens åkerområden. Mitt på Söderfjärden finns besökscentret Meteorian, med en utställning om områdets unika historia och natur. Ett fågeltorn och bilparkering finns vid Meteorian. På Söderfjärdens vägar finns ytterligare fem parkeringsfickor för fågelskådare.

Söderfjärden hålls torrlagd genom pumpning och vid Söderfjärdens pumpstation i Munsmo finns ett fågeltorn, bilparkering och vandringsled. Det äldre pumphuset är idag museum över torrläggningen och i det nyare pumphuset finns målningar som berättar om Söderfjärdens utveckling.

Längs dikesrenarna växer duntrav, tistlar och rölleka. Bild Jan Nyman.

Söderfjärden är känd som rastplats för tranor under deras vår- och höstflyttning. I hela landet är Söderfjärden det område där flest tranor samlas. På höstarna kan antalet tranor uppgå till över 7000. Förutom tranor lockar åkerfälten till sig grågås och sädgås, sångsvan, sjöfåglar, rovfåglar, vadare, duvor och sparvar.

Söderfjärdens häckande fågelbestånd består av arter som lever i lantbruksmiljöer. Vanliga häckande fågelarter i området är spov, tofsvipa, lärka och buskskvätta. Fåtaligare fågelarter är rapphöna och ortolansparv.

Den bästa tiden för fågelskådning är på våren från slutet av mars till maj. På hösten lönar det sig att besöka Söderfjärden i september, då mängden tranor är som störst.

Besökscentret Meteorian ligger mitt på Söderfjärden. Bild Christine Bonn.

Mer om Meteoria

http://www.meteoria.fi/

Sundom bys sidor, Söderfjärden

http://www.sundom.fi/?id=85&lang=1