Ohita valikko

Vaskiluoto

Polku Vaskiluodossa. Kuva Christine Bonn.

Vaasan kaupungin länsipuolella sijaitsee Vaskiluoto, joka on noin 2,5 km² kokoinen saari. Sinne pääsee helposti esimerkiksi kävellen tai polkupyörällä, koska se sijaitsee vain noin 2 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Vaskiluodossa ovat edustettuina kaikki Vaasan maisemarakenteen osa-alueet, joita ovat laki- ja rinnealueet, laaksopainanteet sekä rannat. Vaskiluodon luontotyypit vaihtelevat rantalehdoista kangasmetsiin ja rantojen kasvilajistosta löytyvät tyypilliset maankohoamisalueiden kasvit kuten pihlaja, merirannikki ja punakoiso. Vaskiluodossa sijaitsee Vaasan satama, huvipuisto, kylpylä ja leirintäalue. Saaren keskiosan metsässä on kuntorata sekä polkuverkosto, jota kulkemalla pääsee tutustumaan alueen luontoon

Lintujen tarkkailupaikkana Vaskiluoto on erinomainen. Saaren keskiosassa havaittiin vuosina 2005–2008 aikana peräti 78 pesimälajia. Suuri lajimäärä on selitettävissä alueen monimuotoisten elinympäristöjen kirjolla. Vaskiluodossa on reheviä rantalehtoja, tuoreita kangasmetsiä sekä karumpia männiköitä. Alueen asutuksen tuntumassa viihtyvät kulttuurilinnut. Vesilinnuille paras alue on Kuutamolahti. Lahden lähisaarilla, Hästögrundetilla ja Bastugrundetilla, pesii useita lajeja vesi- ja lokkilintuja.

Vaskiluodon sataman alueella pesii mm. meriharakka, punajalkaviklo, kala- ja lapintiira. Sataman alueella näkee kesäisin paljon varis- ja lokkilintuja sekä pääskyjä. Satamassa pesi vuosien 2005–2008 aikana Suomessa hyvin harvinainen mustaleppälintu.

Vaskiluoto on sijaintinsa puolesta hyvä luontoretkikohde ympäri vuoden. Pesimä-linnustoon voi tutustua keväällä ja alkukesällä, jolloin lajikirjo on runsaimmillaan. Talvisin Vaskiluodon metsissä viihtyvät mm. tiaiset, puukiipijät ja käpytikat.

Lehto Vaskiluodossa. Kuva Jan Nyman.