Förbigå menyn

Vasklot

Stig på Vasklot. Bild Christine Bonn.

På västra sidan om staden ligger ön Vasklot, som är drygt 2,5 km². Det går bra att cykla eller promenera hit, från centrum är avståndet ungefär 2 km. På Vasklot finns landskapsstrukturens alla delområden, från backkrön och sluttningsområden till dalsänkor och stränder. Naturtyperna varierar och längs stränderna kan man hitta växter typiska för landhöjningsstränder, exempelvis rönn, strandkrypa och besksöta. Förutom boende finns här Vasa hamn, nöjespark, badhotell och campingområde. I skogen mitt på ön finns en motionsbana och ett nätverk av stigar, som gör det lätt att röra sig i naturen.

Vasklot är en utmärkt plats för fågelobservationer. På öns mittersta del observerades under åren 2005–2008 hela 78 häckande arter. Det stora antalet arter kan förklaras av den brokiga mångfalden av livsmiljöer. På Vasklot finns frodiga strandlundar, unga moskogar och kargare talldungar. Kulturfåglar trivs i närheten av områdets bebyggelse. För strandfåglar och sjöfåglar är Månviken den bästa platsen. På de närbelägna holmarna Hästgrundet och Bastugrundet häckar ett stort antal sjö- och måsfåglar.

På hamnområdet häckar bl.a. strandskata, rödbena, fisktärna och silvertärna. Man kan också se stora mängder kråk- och måsfåglar samt svalor där på sommaren. I hamnen häckade, under åren 2005-2008, den svarta rödstjärten, som är mycket sällsynt i Finland.

Vasklot är, tack vare läget, ett bra mål för utflykter i naturen under hela året. De häckande fåglarna kan man bekanta sig med på våren och försommaren när artrikedomen är som störst. På vintern trivs mesar, trädkrypare och hackspettar i skogarna på Vasklot.

Lund på Vasklot. Bild Jan Nyman.