Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkivät päiväkodissa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Vaasan kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024.

Kaksivuotista esiopetusta pääsee elokuusta alkaen kokeilemaan osa vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä vaasalaisista lapsista, jotka täyttävät viisi vuotta tänä tai ensi vuonna. Normaalisti esiopetus alkaa 6-vuotiaana.

Ne Vaasan varhaiskasvatuksen yksiköt, joissa kokeilu alkaa elokuussa, valitaan kevään aikana ja niistä tiedotetaan lisää myöhemmin sekä suoraan perheille että laajemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee satunnaisotannalla ne toimipaikat, joissa Vaasassa tullaan järjestämään kaksivuotista esiopetusta. Vaasassa kokeiluun osallistuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspaikkoja.

Esiopetus on perheille maksutonta. Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on myös velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin.

Kokeilun tavoitteet

Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Kokeilussa selvitetään myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja ja saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lue lisää opetusministeriön sivuilta.

Ministeriön kokeiluun valittiin satunnaisotannalla mukaan yhteensä 105 kuntaa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Vaasasta kokeilussa on mukana sekä kaksivuotiseen esiopetuksen osallistuvia 5-vuotiaita, että verrokkiryhmiä, joissa 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksessa. Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta 10 000 lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmat

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet.

Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Opetushallituksen suunnitelman pohjalta Vaasa laatii oman paikallisen kokeiluopetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön kokeilutoimipaikoissa elokuussa 2021.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä