Ohita valikko
Lapset leikkivät päiväkodissa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Vaasan kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024.

Vaasan kaupunki on kokeilussa mukana sekä kaksivuotisen esiopetuksen järjestäjänä että verrokkikuntana.

Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun perheet eivät voi hakea erikseen mukaan, vaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee mukana olevat päiväkodit sekä lapset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Vaasasta kokeilupäiväkodeiksi Gerby daghemin, Metsäkallion päiväkodin, Sundom daghemin sekä Merikaarrossa sijaitsevan Pikkuonnin päiväkodin.

Kaksivuotista esiopetusta pääsi elokuusta 2021 alkaen kokeilemaan osa vuonna 2016 syntyneistä vaasalaisista lapsista. Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki ne vuonna 2016 syntyneet vaasalaiset lapset, jotka eivät ole mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, vaan jatkavat normaalisti varhaiskasvatuksessa.

Vuonna 2017 syntyneiden osalta kokeilu alkaa elokuussa 2022. Ministeriö valitsee kevään 2022 aikana ne lapset, jotka voivat osallistua kokeiluun. Varhaiskasvatus ilmoittaa asiasta kokeiluun valittujen lasten perheille, kun tieto ministeriöstä on saatu.

Esiopetus on maksutonta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun valituille lapsille kokeiluun valituissa päiväkodeissa. Maksuttomuus ei koske verrokkiryhmien lapsia.

Normaalisti esiopetus alkaa 6-vuotiaana.

Kokeilun tavoitteet

Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Kokeilussa selvitetään myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja ja saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lue lisää opetusministeriön sivuilta.

Ministeriön kokeiluun valittiin satunnaisotannalla mukaan yhteensä 105 kuntaa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Vaasasta kokeilussa on mukana sekä kaksivuotiseen esiopetuksen osallistuvia 5-vuotiaita, että verrokkiryhmiä, joissa 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksessa. Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta 10 000 lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmat

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet.

Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Opetushallituksen suunnitelman pohjalta Vaasa on laatinut oman paikallisen kokeiluopetussuunnitelman, joka otettiin käyttöön kokeilutoimipaikoissa elokuussa 2021.

Vaasan kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf, ePerusteet)

Yhteystiedot

Ota yhteyttä