Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkivät päiväkodissa

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Vaasan kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2024.

Sivu on päivitetty 21.5.2021

Kaksivuotista esiopetusta pääsee elokuusta 2021 alkaen kokeilemaan osa vuonna 2016 syntyneistä vaasalaisista lapsista, jotka täyttävät viisi vuotta tänä vuonna. Vuonna 2017 syntyneiden osalta kokeilu alkaa syksyllä 2022. Normaalisti esiopetus alkaa 6-vuotiaana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Vaasasta kokeilupäiväkodeiksi Gerby daghemin, Metsäkallion päiväkodin, Sundom daghemin sekä Merikaarrossa sijaitsevan Pikkuonnin päiväkodin. Ministeriö on myös valinnut kyseisistä päiväkodeista erikseen kokeiluun osallistuvat lapset, ja perheille on tiedotettu valinnoista.

Vaasan kaupunki on kokeilussa mukana sekä kaksivuotisen esiopetuksen järjestäjänä että verrokkikuntana. Verrokkiryhmään kuuluvat kaikki ne vuonna 2016 syntyneet vaasalaiset lapset, jotka eivät ole mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, vaan jatkavat normaalisti varhaiskasvatuksessa.

Esiopetus on maksutonta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun valituille lapsille kokeiluun valituissa päiväkodeissa. Maksuttomuus ei koske verrokkiryhmien lapsia.

Kokeilun tavoitteet

Valtakunnallisen kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Kokeilussa selvitetään myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja ja saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Lue lisää opetusministeriön sivuilta.

Ministeriön kokeiluun valittiin satunnaisotannalla mukaan yhteensä 105 kuntaa. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Vaasasta kokeilussa on mukana sekä kaksivuotiseen esiopetuksen osallistuvia 5-vuotiaita, että verrokkiryhmiä, joissa 5-vuotiaat ovat varhaiskasvatuksessa. Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta 10 000 lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmat

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet.

Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Opetushallituksen suunnitelman pohjalta Vaasa on laatinut oman paikallisen kokeiluopetussuunnitelman, joka otettiin käyttöön kokeilutoimipaikoissa elokuussa 2021.

Vaasan kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf, ePerusteet)

Yhteystiedot

Ota yhteyttä