Ohita valikko

Yksityiset päiväkodit

Vaasassa perheet voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista.

Kunnallisten päiväkotien lisäksi Vaasassa toimii 12 yksityistä päiväkotia, jotka Vaasan kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Näitä päiväkoteja kutsutaan palvelusetelipäiväkodeiksi.

Kyseisten päiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Kunta myös valvoo palvelusetelipäiväkoteja.

Vaasan kaupungin hyväksymiä palveluntuottajia eli palvelusetelipäiväkoteja ovat: