Förbigå menyn

Privata daghem

I Vasa kan familjerna om de så önskar också ansöka om en småbarnspedagogikplats på ett privat daghem.

Förutom de kommunala daghemmen fungerar i Vasa tolv privata daghem, vilka Vasa stad har godkänt som serviceproducenter. Dessa daghem kallas servicesedeldaghem.

Verksamheten vid dessa daghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egen verksamhet inom småbarnspedagogiken. Kommunen övervakar också servicesedeldaghemmen.

Av Vasa stad godkända serviceproducenter det vill säga servicesedeldaghem är: