Ohita valikko
Lapsi ja erityisnuori nauravat

Muistutusoikeus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa tulee asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta varhaiskasvatuslain 54 §:ssä tarkoitettu muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle (perhepäivähoidonohjaaja tai päiväkodin johtaja) tai varhaiskasvatusjohtajalle.

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

  1. Huoltaja laatii muistutuksen lomakkeella, joka on tulostettavissa tästä: pdf,  word
  2. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutus tulee osoittaa Vaasan kaupungin  varhaiskasvatukselle.
  3. Muistutuksessa tulee esittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
  4. Muistutus postitetaan osoitteella Vaasan kaupunki/kirjaamo, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteella kirjaamo@vaasa.fi. Mikäli muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja), emme suosittele sähköpostin käyttöä.
  5. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, mutta on hyvä huomioida, että vakiintunut loma-aika voi pidentää vastausaikaa. Muistutukseen annetaan vastaus, josta selviää perustelut, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
  6. Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle/päiväkodin johtajalle.

Ota yhteyttä