Ohita valikko

Vuorohoito

Vuorohoitoa on klo 18.00 – 06.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja/tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus.

Vuorohoitoa tarjoavat Vaasassa Punahilkan päiväkoti. Kyseinen päiväkoti on varattu ainoastaan niille lapsille, joilla on tarvetta vuorohoidolle.

Oikeus vuorohoitoon

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Palveluohjaus ja vuorohoitoyksiköiden päiväkodinjohtajat käyvät keskusteluita perheiden kanssa todellisen vuorohoidon tarpeen selvittämiseksi.

Vuorohoidon tarve voi syntyä huoltajien säännöllisestä ja jatkuvasta vuorotyöstä tai sen kaltaisesta työstä tai opiskelusta. Vuorohoidossa lasten läsnäoloajat varhaiskasvatuksessa perustuvat lähtökohtaisesti vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa, kun molemmat huoltajat ovat työssä sekä lisäksi yövuoron jälkeen huoltajien nukkumisajan. Kohtuulliseksi nukkumisajaksi määritellään kahdeksan tuntia.

Huoltaja tuo lapsen yöhoitoon viimeistään klo 19.30 ja hakee lapsen vuorohoidosta lepoajan jälkeen seuraavana päivänä viimeistään klo 15.00.

Lähtökohtaisesti huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat lapsen vapaa- ja lomapäiviä.

Huoltajan sairausloman aikana ei ole mahdollisuutta vuorohoitoon, tällöin hoitoaika tulee olla arkisin klo 9-15 välillä.

Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta myös vuorohoidossa oleva lapsi tarvitsee vapaapäiviä varhaiskasvatuksesta. Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla kalenterikuukaudessa keskimäärin 8 vapaapäivää.

Jos vuorohoidon tarve vähenee oleellisesti tai päättyy kokonaan, tulee huoltajien anoa siirtoa vuorohoitoyksikön päiväryhmään tai omaan lähivarhaiskasvatuspaikkaan 2 kk:n kuluessa tarpeen muuttumisesta.

Pienille koululaisille voidaan tarjota harkinnanvaraisesti vuorohoitoa, mikäli se on alle kouluikäisten lasten sijoitusten jälkeen mahdollista. Vaasassa vuorohoitoa on mahdollisuus saada perusopetuksen ensimmäisellä luokalla olevalle yksinhuoltajan lapselle. Oikeus päättyy ensimmäisen luokan jälkeen 31.7. Kouluikäisen vuorohoidosta peritään tilapäisenhoidon maksu 25 €/pv varattujen hoitopäivien mukaan huoltajan tuloista riippumatta.

Esiopetus vuorohoidossa

Vuorohoitoa tarvitsevan lapsen esiopetuspaikaksi osoitetaan Punahilkan päiväkoti (kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielisen jaoston päätös ja ruotsinkielisen jaoston päätös).

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti pääasiallisesti kiinteissä vertaisryhmissä ja osittain myös yhdistetyissä ryhmissä sekä yksilöopetuksena. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä vähentää automaattisesti esiopetuksen 4 tunnin päivittäisen (arkipäivisin ma-pe) osuuden varhaiskasvatuksen laskutuksesta.

Vuorohoidossa olevan lapsen hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoitoaika pitää aina ilmoittaa vähintään viikkoa aikaisemmin kuin tarve on Edlevo-järjestelmässä. Esimerkiksi viikon 8 hoitoajat on ilmoitettava siis viimeistään sunnuntaina viikolla 6. Järjestelmä sulkeutuu automaattisesti sunnuntaina klo 24, tämän jälkeen hoitoaikoja ei voi enää merkitä.

Huomio! Mikäli lapsella on vakituinen varhaiskasvatus-/esiopetuspaikka muussa yksikössä kuin vuorohoitoyksikössä, tulee tilapäistä ja satunnaista vuorohoitoa koskevat hoitoajat ilmoittaa suoraan vuorohoitoyksikön henkilökunnalle. Lapsen vakituiseen varhaiskasvatus-/esiopetuspaikkaan hoitoajat ilmoitetaan normaalisti Edlevon kautta.

Muutoksia tehtyihin varauksiin järjestelmän sulkeutumisen jälkeen voi tehdä ainoastaan päiväkodinjohtaja ja ne tehdään vain huoltajien työtilanteiden vuoksi. Viikonlopun osalta varhaiskasvatusvaraukset on huoltajien vielä vahvistettava torstaihin klo 12 mennessä.

Muuttuneista varhaiskasvatusajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta.

Henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien Edlevoon tekemien varhaiskasvatusajan varausten perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut tarpeet pystytään huomioimaan ainoastaan, mikäli se henkilökunnan vahvistettujen työvuorojen mukaan on mahdollista.

Punahilkan päiväkoti: ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa

Punahilkan päiväkoti on Korkeamäellä sijaitseva kaksikielinen vuorohoitopäiväkoti.

Päiväkoti palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä tai opiskelunsa vuoksi tarvitsevat 0-6-vuotiaille lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Vuorohoitoa voidaan järjestää myös tilapäisesti tai satunnaisesti niille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, joiden huoltajilla on epäsäännöllistä tai hyvin harvoin tarvetta vuorohoitoon. Tällöin lapsella on vakituinen lähivarhaiskasvatuspaikka ja hänelle on mahdollista varata vuorohoitopaikka esimerkiksi 1-2 kertaa kuukaudessa. Vuorohoitoon on mahdollisuus myös esiopetuksessa tai perusopetukseen valmistavassa esiopetuksessa olevalla lapsella.