Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Skiftesvård

Skiftesvård erbjuds i Vasa av daghemmet Rödluvan och Klemettilän päiväkoti.

Dessa daghem är reserverade endast för barn som är i behov av skiftomsorg. Om behovet av skiftomsorg upphör, anvisas barnet en ny småbarnspedagogikplats.

I Lillkyro ordnas kvällsvård för behövande vid Villin lännen päiväkoti fram till kl. 21.

Rödluvans daghem: kvälls-, natt- och veckoslutsvård

Rödluvan daghem är ett tvåspråkigt skiftesvårdsdaghem på Högbacken.

Daghemmet betjänar familjer, där föräldrarna på grund av arbete eller studier behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård för sina barn i åldern 0-6 år.

Klemettilän päiväkoti: kvällsvård på vardagar

Klemettilän päiväkoti har förlängd öppettid. Daghemmet är öppet på vardagar kl. 6.00-22.00 enligt barnens vårdtider.

Plats på daghemmet kan sökas av sådana familjer som på grund av föräldrarnas arbete eller studier har behov av förlängd vårdtid.

Villin lännen päiväkoti, Lillkyro: kvällsvård på vardagar

I Lillkyro ordnas kvällsvård för behövande vid Villin lännen päiväkoti fram till kl. 21.

I Villin lännen päiväkoti finns platser också för andra barn än de som behöver skiftesvård.