Ohita valikko

Vähänkyrön patikkareitit

Patikkareittejä yhdessä kehittäen

Vähässäkyrössä toteutetaan patikkareittien kehittämissuunnitelman 2021 pohjalta viisi patikkareitistökokonaisuutta:

 • Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille
 • Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistö 
 • Petulian patikka
 • Saarenpää-Mullolan  polkureitti
 • Korkiavuoren luontopolut  

Lisäksi on kehitteillä neljä teemoitettua reittiä

 • Viiden sillan polkureitti Kyrönjoen varrella (julkaistu 2023)
 • Vähänkyrön lasten patikka (valmistunut 2023)
 • Kolkin patikkapolku (RKY-alue)
 • Kirkkosaaren historiapolku (Kirkkosaaren ja -lammen, Kaavontönkän ja Vähänkyrön kirkonmäen RKY-alue; valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö)

Reittikuvaukset ja linkit karttasovellukseen julkaistaan toteuttamisjärjestyksessä tällä verkkosivulla. Reittikuvaukset tullaan kääntämään myös ruotsiksi ja englanniksi.

Reiteistä on luotu yhteistyössä Vaasan kaupungin paikkatietopalveluiden kanssa nettiselaimella toimiva karttasovellus.

Sovelluksen pilotti on testattavana ja sitä kehitetään edelleen rinnakkain reittien kehittämisen kanssa. Paikalliset patikoijat on kutsuttu työvaiheessa mukaan testaamaan ja antamaan palautetta karttojen ja opastuksen toimivuudesta niin maastossa, kuin karttasovelluksessa. Tavoitteena on helppokäyttöinen ja selkeä sovellus reiteillä navigoimiseen.

Tutustu reittien kehittämistyön käynnistäneeseen hankkeeseen ja ajankohtaiseen tilannepäivitykseen reittien kehittämisestä ja valmistumisesta.

Huom! Reiteillä EI toistaiseksi ole talvikunnossapitoa.

Lue lisää reittien kehittämisestä

Taustaa

Vähässäkyrössä alkoi elokuussa 2020 Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry:n  EU:n Leader-rahoituksella rahoittama kehittämishanke (2020-2021)  (2020-2021), jonka aikana käynnistyi paikallisten patikkareittien kunnostus. 

Kyrönmaan vanha patikkareitistö (2003) oli useilta osin pahasti umpeenkasvanutta ja vaati uudelleen merkitsemistä ja esiin nostamista. Alueen asukkailta oli tullut säännöllisesti pyyntöjä reittien parantamiseksi. Vähänkyrön patikkareittihankkeen aikana vanhat, 2003 vuonna tehdyt reittiosuudet on tutkittu, raivattu ja merkitty uudelleen niiltä osin, kun on katsottu tarpeen säilyttää. Kehittämishankeen lopputuloksena 2021 valmistui Vähänkyrön patikkareittien kehittämissuunnitelma.  

Kehittämistyötä on toteutettu 2020-2022 aikana yhteistyössä yhdistysten, seurojen sekä asukkaiden kanssa ja näin lisätty alueen patikkareittien saavutettavuutta kartoittamisen, kunnostamisen, merkitsemisen ja viestinnän avulla. Maastossa työ on tehty talkootyönä.

Kaikille reitistöille tullaan pystyttämään historiasta ja luonnosta kertovia opastauluja 2024-2025. Taulujen toteuttamisessa on ollut mukana Vaasan kaupungin graafiset palvelut, Grano ja Vähänkyrön paikallinen raitaa.fi. 

Kaikkien reitistöjen viitat valmistetaan Kyrönmaan työpaja Arpeetissa.

Ajankohtaista

Maastossa tehtävän työn osalta Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille valmistui loka-marraskuulla 2021  ja Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistö valmistui kesällä 2022. Työ on tehty pitkälti talkootyönä.

Vähänkyrön patikkareitti lapsille valmistui keväällä 2023, kun eläin- ja luontoaiheiset opastaulut pystytettiin reitille. Reitin potentiaalisin käyttäjäryhmä eli lapset itse, ovat osallistuneet taulujen suunnitteluun, kuvittamiseen ja tekstien tuottamiseen. Lasten patikkareitin suunnitellussa on mukana Vähänkyrön aluepalveluiden (Matkailutuotteet maaliin -hanke 2021-2022) lisäksi Lions Club Vähänkyrö, asukkaista koostuvaa talkooväkeä, perhepäivähoitajia ja hoitolapsia, sekä Tervajoen koulun oppilaita.

Saarenpää-Mullolan polkureitin viittojen pystyttäminen jatkuu syksyllä 2024. Korkiavuoren luontopolkujen viitoitustyö on vuorossa tämän jälkeen.

Tervajoen Aittoomäeltä lähtevä Petulian patikka on toteutettu Tervajoen kyläyhdistyksen hankkeena. Runsaasti alueen rautakautista historiaa esittelevä reitin avajaisia vietetään 18.5.2024. Myös Petulian patikka -hanketta rahoittaa Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry EU:n Leader-rahoituksella. 

Kolkin RKY-alueen reitin kehittämisessä ja toteuttamisessa on aktiivisen asukasväen lisäksi mukana mm. Vaasan kaupungin liikuntatoimi ja ympäristötoimi.

Kirkkosaaren ja Kirkonmäen RKY-aluetta polkuineen kehitetään monialaisena yhteistyönä. Mukana ovat mm. Vähänkyrön aluepalvelut, Vaasan seurakuntayhtymä/Vähänkyrön seurakunta, Huvikyrö ry, Vaasan kaupungin ympäristötoimi ja kuntatekniikka. Rahoittajana mukana mm. Kirkkosaaren laiturihankkeessa on Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry.

Patikkareitistö Ojaniemi - Hyyriä

  

Karttasovellukseen tästä linkistä 

LÄHTÖPAIKAT (INFO)

 • Hyyriäntie 105, Vähäkyrö
 • Hyyriäntie 478, Kylymän helevetin patikalle Kaitajan P-paikalla tilaa 2-3 autolle (Huom! Maatöiden aikaan maanomistajat rajoittavat Hyyriäntien 2. osuuden käyttöä ja moottoriajoneuvoilla ajoa. Kulku tällöin jalkaisin, pyörällä tai patikoiden Marjamäen patikan kautta).
 • ​Lähtöpaikoilla autoille pysäköintitilaa ja lähtöpaikan infotaulut opaskarttoineen (Infotaulut pystytetään myöhemmin, väliaikaisesti käytössä laminoidut taulut).

Reittien pituudet

7 reittiä, joiden pituudet 1.4 – 11.7 km

Vaativuus

Pääosin helppo, paikoin haastavampikulkuista kivikkoa.

Liikkuminen

 • Kävely, polkujuoksu
 • Maastopyöräily sallittua, paikoin erittäin haastavaa
 • Huom! Polkuosuuksilla moottoriajoneuvoilla ajo kielletty, ainoastaan huoltoajo sallittua!

Merkinnät 

 • Maalirenkain merkityt puut/ merkkitolpat.
 • Viittoihin merkitty jokaiselle reitille oma värikoodi (esim. Marjamäen patikka punainen).

Taukopaikat

 • Ojaniemen laavu, jossa tulenteko- ja yöpymismahdollisuus, WC. Omat polttopuut mukaan!

Noudata sääntöjä

Ulkoilijoita koskee  Vähänkyrön patikkareittien yhteiset säännöt.

Ojaniemi – Hyyriän reitit

Hyyriäntie 105 lähtöpaikalta:

Lasten patikka: 2.1km (Näkinpolku 0.4, Muurahaispolku 0.3, Laavupolku 0.4)

Palolammen patikka 2.1 km

Palanusenkallion patikka 1.4 km

Hyyriän patikka 4.4 km

Marjamäen patikka 11.7 km

Hyyriäntie 478 P-paikalta:

Kylymän helevetin kierros 2.7 km

Ojaniemen patikkareitistöltä löytyy eri pituisia reittejä, jotka soveltuvat erinomaisesti patikointiin ja polkujuoksuun ja haastavaan maastopyöräilyyn. 

Luontopolut polveilevat kahden kylän metsissä, Ojaniemellä ja Hyyriässä. Lyhyemmät reitit Palolammen patikka ja Palanusen kallion patikka tarjoavat hyvät puitteet luonnon tarkkailuun. Palolammelta löytyy lintutorni ja Palanusen kalliolta Ojaniemen laavu (wc, polttopuita, yöpymismahdollisuus). 

Reitistöllä on eri metsätyypeistä tuore- ja kuiva kangasmetsä hyvin edustettuina. Reitin alussa on myös lehtomaista kasvillisuutta ja Vainionperän lähde. Hiljainen kulkija voi helposti nähdä metsän eläimiä, näiden jälkiä ja monipuolista linnustoa ympärillään. 

Upea luonto soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lapsiperheiden, päiväkoti- ja koululaisryhmien retkikohteeksi. Vähänkyrön lasten patikka opastauluineen ja toiminnallisine tehtävineen alkaa Hyyriäntie 105 lähtöpaikalta ja houkuttelee kaikenikäiset lapset ja lapsenmieliset seikkailuun lammen lintutornille ja Ojaniemen laavulle saakka (valmistuu 2023).

Palanusenkallion patikalla ja Hyyriän patikalla voi tuntea jääkauden jälkeiset muutokset Ojaniemen polkujen edetessä komeasti laskostuvilla kallioilla. Nämä reitit ovat jo vaikeakulkuisempaa maastoa kallioille nousujen vuoksi. 

Reitistön pisin reitti, 11.7 kilometrin Marjamäen patikka,  kannattaa ehdottomasti kokea upeiden, Vähällekyrölle epätyypillisten kallioharjanteilla etenevien polkujen, sekä alueen merkittävän historian vuoksi. Vähästäkyröstä on löytynyt runsaasti merkkejä asutuksesta jo kansainvaellus- ja merovingiajalta noin 400-800 jaa. Marjamäessä ja Huumansaaressa on opastauluja (pystytetään 2023) kertomassa alueen rikkaasta rautakautisesta  esihistoriasta, muinaishautaröykkiöiden tutkimuksista ja hautalöydöistä. 

Marjamäen reitiltä löytyy lisäksi yksi Vähänkyrön Isovihan aikaisista pakopaikoista, suuren Pohjan sodan (1713-1721) aikainen piilopaikka Kylymä helevetti. Voit lukea lisää täältä:

https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vahakyromatkailu/

Historiallisten kohteiden välilehdeltä.

Mikäli Marjamäen patikka tuntuu liian pitkältä tai haastavalta matkalta taittaa jalkaisin, voi autolla ajaa Kaitajan lähtöpaikalle (Hyyriäntie 478). P-paikalla on INFO-taulu, jossa opastus Kylymän helevetin patikalle 2.7 km. Paikan päällä saa skannattua qr-koodin nettiselaimella toimivaan Vähänkyrön reittisovellukseen. Katso  tästä linkistä .

Ojaniemen ja Hyyriän kylien alueella on sijainnut erityinen pläkkipaja ja -tehdastiheentymä. Hyyriäntie 105:n  lähtöpaikalla voit skannata opastaulusta QR-koodin (pystytetään myöhemmin) ja sukeltaa uniikkiin, alueella vahvasti vaikuttaneeseen Vähäkyröläiseen pläkkyriperinteeseen ja muihin tutustumiskohteisiin https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vahakyromatkailu/ .

Voit syventää kokemustasi jatkamalla tutkimuksia Vähänkyrön keskustan RKY-alueen (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) Café Kanttorilan pihapiirissä sijaitsevassa autenttisessa Pläkkyrimuseo Fyrryssä (Merikaarrontie 5).  

Tarkista kesäsesongin kahvilan ja museon aukiolojat  

https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/nahtavyydet-ja-kayntikohteet/koe-vahakyro/vahankyron-matkailupalvelut/  

Vähänkyrön matkailupalveluita löytyy täältä.

Lähteet:

 • Museovirasto, www.kyppi.fi  
 • Taittonen Reijo, Vähänkyrön esihistoria (rautakautinen Kyrönjokisuisto), 1999 
 • Ahtela Eero, Piirteitä Vähänkyrön rautakautisesta asutuksesta, 1981 
 • Vähänkyrön kotiseutukirja V, Kiviranta, Lehtiö, Mäenpää, Tapio 2014 
 • Vähäkyrö historian valossa, Mäenpää Pekka, Kiviranta Risto, 2017 
 • Vähänkyrön patikkareittisovellus / Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut

Vähänkyrön lasten patikka

Karttasovellukseen tästä linkistä 

Tervetuloa lasten ikiomalle patikkareitille Vähäänkyröön!

Tiesitkö, että ihan tavallinenkin metsä on joka päivä täynnä uusia yllätyksiä? Tiesitkö, että luontoäiti järjestää niitä meille vaihtamalla vuodenaikaa neljästi?  

 Kun vuodenajat kevät, kesä, syksy ja talvi vaihtavat vuorojaan, luontoäidin eläimet, kasvit, puut, linnut ja hyönteiset mukautuvat menoon –kukin omalla erityisellä tavallaan.  

Miten eläimet selviytyvät kylmästä talvesta, kun ruokaakin on niin vähän tarjolla?   Mikä kuuluu luontoon, mikä ei? Mikä on elollista, mikä elotonta? Mikä totta, mikä satua?  

 Tutki, näe, haista, maista, kokeile, matki, heitä, hyppää, kiipeä ja ihmettele!  Ole valppaana ja kaikki aistit avoinna, niin seikkailu on jännittävämpi kuin arvaatkaan!

Lähtöpaikka

 • Hyyriäntie 105, Vähäkyrö

Kokonaispituus 

 • 2.1km
 • Näkinpolku 0.4, Muurahaispolku 0.3, Laavupolku 0.4

Vaativuus

 • Helppokulkuinen

Taukopaikat

 • Ojaniemen laavu Palanusen kalliolla. Laavulla polttopuita, tulentekomahdollisuus, wc. Reitistöllä ei ole talvikunnossapitoa.

Noudata sääntöjä

Liikkuminen 

 • patikointi

Merkinnät

Viitat ja pistopoluilla punaisin maalimerkein merkityt puut/ tolpat. Ojaniemen patikkareitistöllä viittoihin merkitty jokaiselle reitille oma värikoodi. Lasten patikan värikoodi: oranssi.

Reittikuvaus

Lasten ikioma patikkareitti löytyy Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistöltä. Kokonaisuudessaan reitti muistuttaa jättimäistä Y-kirjainta. Polku tehtävineen ja lasten itsensä toteuttamine eläinaiheisine opastauluineen johdattelee seikkailijaa Näkinpolkua lähteelle ja edelleen Muurahaispolkua pitkin Palolammen lintutornille. Lintutornilta löytyy penkki levähtämiseen. Lasten patikka jatkuu palaamalla takaisin Muurahaispolkua pitkin ja jatkamalla edelleen laavupolkua Palanusen kallioille.  

Pikkupalanusella on  on hyvä hetki herkutella retkieväät Ojaniemen laavun suojassa. Voit samalla lukea/ kuunnella koululaisten kirjoittamia eläinsatuja. 

Eväshetken jälkeen voit palata lähtöpaikalle samaa laavupolkua ja Näkinpolkua pitkin.

Voit myös valita haastavamman Käärmepolun reitin ja laskeutua Palanusenkalliota alas tikkaiden avulla.  Laskeuduttuasi voit palata parkkipaikalle Hyyriäntietä pitkin noin 400 metriä. Myös tällä vaihtoehtoisella paluureitillä on viitoitus lähtöpaikalle.

Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille

Karttasovellukseen tästä linkistä 

LÄHTÖPAIKAT (INFO)

 • Kruutarinmaja, Selkämäentie 197, Vähäkyrö
 • Mestoosplassi, Vöyrintie 281, Vähäkyrö

Autoille pysäköintitilaa ja lähtöpaikan infotaulut opaskarttoineen.

Reittien pituudet

viisi rengas- ja janareittiä 2.6-7.4 km

Vaativuus

Helppo, paikoin haastavampikulkuista kivikkoa, metsäisillä osuuksilla pyöräily haastavaa.

Liikkuminen

 • kävely, polkujuoksu, maastopyöräily
 • Huom! Polkuosuuksilla moottoriajoneuvoilla ajo kielletty, ainoastaan huoltoajo sallittu

Merkinnät

maalirenkain merkityt puut/ merkkitolpat  ja viitat -seuraa reitinnimiviittaa

Taukopaikat

 • Haarajoen laavu, tulentekomahdollisuus (Koirasaaren reitti)
 • Selkämäen laavu, tulentekomahdollisuus (Heininniemenmäen reitti)
 • Klapurintönkällä ja Heininniemenmäessä penkit levähtämiseen

Noudata sääntöjä

Ulkoilijoita koskee  Vähänkyrön patikkareittien yhteiset säännöt.

Kruutarinmajan reitit

Selkämäentie  197 66500 Vähäkyrö

 1. Kruutarin polku/ rengasreitti 2.6 km ​
 2. Klapurintönkän polku 3-8.4 km  ​
 3. Heininniemenmäen rengasreitti 6.2 km

​Mestoosplassin reitit

Vöyrintie 281, 66500 Vähäkyrö

 1. Niisnevan rengasreitti 3.4 km ​
 2. Koirasaaren reitti 7.4 km  ​

Yleinen reittikuvaus

Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille tarjoaa mukavia reittejä ulkoiluun. Reitit soveltuvat erinomaisesti aloitteleville maastopyöräilijöille ja helppokulkuisia patikkapolkuja kaipaaville retkeilijöille. Reitistö tarjoaa keväällä ja syksyllä hyvät mahdollisuudet muuttolintujen tarkkailuun. Suosittelemme peltolakiasta ja pohjalaisesta latomaisemasta nauttiville!

Reitit kulkevat valtaosin helppokulkuisilla vanhoilla kärryteillä, metsäpoluilla ja traktorijunnuilla. Muun reitin helppokulkuisuudesta poiketen, Klapurintönkän polun keskivaiheilla ja siirtymäpolulla Kruutarin polulta Haarajoelle  on haastavakulkuisempaa kivikkoa.​

Vähänkyrön alueelta on löytynyt runsaasti merkkejä vauraasta asutuksesta jo kansainvaellus– ja merovingiajalta (n. 300-800 jaa)Kruutarin– ja Klapurintönkän poluilta löytyy Vähällekyrölle tyypillisiä rautakautisia jätinröykkiöitäeli muinaishautoja. Haudat lasketaan kuuluvaksi merovingiaikaiseen Vallinmäen asutusyksikköön (400-800 jaa.).​

Vallinmäen kohteet on tarkastettu museoviraston vuoden 2012 inventoinnissa, jolloin alueelta havaittiin kaikkiaan kahdeksan selvää röykkiötä. Röykkiöistä on löytynyt luulöytöjen lisäksi mm.  erilaisia solkia, koruja, nappeja, villakangasta, värttinänpyörän pala, nuolenkärkiä, puukkoja ja meripihkahelmiä.​

Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille sijaitsee muiden Vähänkyrön patikkareitistöjen keskellä ja näin ollen tarjoaa sijaintinsa vuoksi oivat siirtymäreitit reitistöltä toiselle pyöräilyyn ja pidemmille päivän- ja yön yli kestäville patikkaretkille.​ Vöyrintieltä on viitoitettu siirtymä Siltainevantien kautta Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistölleKruutarista voi siirtyä Klapurintönkän polun ja Perkiöntien kautta Korkiavuoren luontopoluille (2024).

Koirasaaren ja Heininniemenmäen reiteiltä on pyöräilijöille hyvät yhteydet Vöyrin Kondivoriin

Tutustu Vähänkyrön historia- ja mystiikkakohteisiin https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vahakyromatkailu/

Vähänkyrön matkailupalveluita löytyy täältä.

Lähteet:

 •  www.kyppi.fi
 • Ahtela EeroPiirteitä Vähänkyrön rautakautisesta asutuksesta 1981
 • Vähänkyrön patikkareittisovellus / Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut

Saarenpää - Mullolan polkureitti

Karttasovellukseen tästä linkistä 

SAARENPÄÄ-MULLOLAN POLKUREITTI

Lähtöpaikka

Saarenpään hiihtomaja Mullolantie 169, Vähäkyrö

Kokonaispituus

n. 14 km (jokaiselle tutustumiskohteelle edestakaiset pistot mukaan laskettuna n. 21km)

Vaativuus

Valtaosa polkureitin teistä hyväkuntoisia kärryteitä ja traktorijuntuja. Mullolantie on erinomaisessa kunnossa oleva kylätie, jossa reitin loppuosa asfalttipäällysteinen.

Taukopaikat

Kaitajan laavu, Savisiltain kota ja Saarenpään laavu. Taukopaikoilla tulentekomahdollisuus.

Noudata sääntöjä

Ulkoilijoita koskee  Vähänkyrön patikkareittien yhteiset säännöt.

Liikkuminenpyöräily, kävely, ratsastus

Huom! Polkuosuuksilla moottoriajoneuvoilla ajo kielletty, ainoastaan huoltoajo sallittua. Maanomistajien toiveesta myös pääreitin tieosuuksilla moottoriajoneuvoilla ajoa vältettävä erityisesti maatöiden aikaan (kärrytiet kapeita, autot ja puimurit/ traktorit eivät mahdu teille rinnakkain).

Rengasreitin pääosuuden (n. 14 km) kiertosuunta vastapäivään. Pääreittiä suositellaan pyöräilykohteena, pistot tutustumiskohteille tarvittaessa jalkaisin. 

Merkinnät

Viitat ja pistopoluilla maalein merkityt puut/ tolpat (viitoitus uusitaan keväällä 2023). Karttatauluja sijoitetaan  lisäksi siirtymäreiteille ja taukopaikoille. Historiallisista kohteista kertovia opastauluja pystytetään 2023-2024.

Lähtöpaikka

Autoille pysäköintitilaa Saarenpään urheilumajan pihassa. Urheilumajan takana Saarenpään laavu ja lähtöpaikan infotaulu opaskarttoineen. Infotaulusta saa skannattua nettiselaimella toimivan Vähänkyrön reittisovelluksen (kurkkaa  tästä linkistä )

Tutustumiskohteiden ja pistopolkujen etäisyys rengasreitillä lähtöpaikasta:

 

AINMAANTIE 

 1. lähtöpaikan INFOTAULU
 2. Siirtymäreitti Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistölle 2 km
 3. Muinaishauta nro 35. 1.1 km
 4. Jätintie 1.7 km
 5. Muinaishauta nro 32. 1.3 km
 6. Paimenen kirjoituskivi 1.5 km
 7. Jaakobin lähde 2.4 km
 8. Maatalojen kämpät 3 km
 9. Kylymä helevetti 4.5 km
 10. Kaitajan laavu 5.7 km
 11. Kaitajan näköalapaikka 5.8 km
 12. Holon lähde

 

MULLOLANTIE (kohteille Ainmaantien kautta)

13. Mullovieuksen pappila 8.4 km 

14. Mullolan muinaisen sataman- historiaa 8.4 km 

15. Vääränevan veljesten väärä 11 km 

16. Reitti SRK:n partiomajalle

17. Mullolantien aurinkokellot 11.1 km 

18. Savisiltain kota / Metsästysseuran hirvisola 12.6 km

19. Saarenpään urheilumaja, kuntorata, frisbeegolfrata ja  ulkokuntoilusali

20. Saarenpään laavu o km/ 14.1km

Saarenpää-Mullolan polkureitistö kulkee rengasreittinä kylä- ja kärryteillä perinteikkään luontomaiseman läpi, johdatellen kulkijan upeine tutustumiskohteineen niin viime vuosisadoille, kuin esihistorialliselle rautakaudelle. Vähänkyrön alueelta on löytynyt runsaasti merkkejä vauraasta asutuksesta jo rautakauden kansainvaellus- ja merovingiajalta n. 400-800 Jaa.

Rengasreitin varrelta löytyy mielenkiintoisia tutustumiskohteita, Joten lyhyet pistot reitiltä kannattavat.

Ainmaantien varresta löytyy tutustumiskohteina muinaishautoja, lähteitä, paimenen kirjoituskivi,  sekä ainutlaatuinen, valtakunnallisesti merkittävä ja yli 1400 vuotta vanha esihistoriallinen muinaisjäännös: JätintieSuomen vanhin kivisilta. Vähänkyrön Jättiläisen tieksikin kutsuttu rakennelma on 49-metrinen kivipaasista ladottu kivisilta, joka arvellaan rakennetun sillaksi paikalla sijainneen kosteikon yli aikana, kun merenpinta oli nykyistä korkeammalla. Kivipaasien alla tiedetään olleen myös hirsirakenteita.

Kaidansaaresta löytyy pala viimevuosisatojen  historiaa: maalaistalojen kämpät, joihin isännät ja työväki muuttivat viikoiksi hoitaakseen maa- ja metsätöitä talojen kauempana sijaitsevilla larvoilla ja vainioilla. Rakennukset ovat hävinneet ajan saatossa, mutta tarinoita vanhasta kämppäkulttuurista kuullaan yhä paikallisilta asukkailta. Historiasta kertova opastaulu pystytetään 2023-2024.

Ainmaantieltä löytyy myös oikopolku Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistöllä sijaitsevaan 1700-luvun vainojen aikaiseen piilopaikkaan Kylymään Helevettiin.

Mullolantiellä kannattaa tutustua Mulloviuksen pappilan historiaan. Paikalla on sijainnut Pohjanmaan jalkaväkirykmentin pastorien puustelli ja kivenheiton päässä tästä, Mullolan muinainen satama -joka muistuttaa meitä alueen maan kohoamisesta ja meren rantaviivan vetäytymisestä.
Mullolantien varrelta löytyy lisäksi legenda Vääränevan veljesten väärästä ja kaksi aurinkokelloa, joita arvellaan käytetyn viime vuosisadoilla ennen nykyisen kellon yleistymistä ajankulun määrittämisessä ja esittämisessä.

Saarenpää-Mullolan polkureitistöltä on hyvät yhteydet  ja Vähänkyrön muille patikkareiteille: Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistölle ja edelleen Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille sekä Tervajoen suunnalle Korkiavuoren luontopoluille.

Tutustu Vähänkyrön historia- ja mystiikkakohteisiin https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vahakyromatkailu/

Vähänkyrön matkailupalveluita löytyy täältä.

Lähteet

 • Museovirasto, www.kyppi.fi  
 • Taittonen Reijo, Vähänkyrön esihistoria (rautakautinen Kyrönjokisuisto), 1999 
 • Ahtela Eero, Piirteitä Vähänkyrön rautakautisesta asutuksesta, 1981 
 • Vähänkyrön kotiseutukirja V, Kiviranta, Lehtiö, Mäenpää, Tapio 2014 
 • Vähäkyrö historian valossa, Mäenpää Pekka, Kiviranta Risto, 2017 
 • Vähänkyrön patikkareittisovellus / Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut

Korkiavuoren luontopolut

Petulian patikka

Karttasovellukseen tästä linkistä  

HUOM! Reitin rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2023

 

PETULIAN PATIKKA  

Lähtöpaikan osoite 

Aittoomäentie 2, Vähäkyrö 

Lähtöpaikka infotauluineen Kyröntien (Valtatie 18) ja Aittoomäentien risteyksessä. Risteyksessä on  paikoitustilaa. 

Vaihtoehtoinen pysäköintipaikka on Hirsikorven metsästysmajan pihassa (lähtö lyhyemmille supan lenkille ja pistoreitille Turukivelle). 

Kokonaispituus 

 • pääreitin pituus 7.8km
 • reitin kokonaispituus pistopolkuineen 10.1km 

Vaativuus 

Tieosuudet helppokulkuisia. Metsäpolkujen osuudet haastavampikulkuista kivikkoa ja kosteikkoa. 

Taukopaikat 

 • Laavu Hirsikorven metsästysmajan pihassa. Laavulla tulentekomahdollisuus, wc. Reitistöllä ei ole talvikunnossapitoa eikä polttopuuhuoltoa. Omat polttopuut mukaan! 
 • Lisäksi levähdyspenkit Höysälän lakialla, suppakuopalla sekä Kylmälaksossa. Näillä taukopaikoilla tulenteko EI ole sallittua! 

Noudata sääntöjä 

 • Moottoriajoneuvoilla metsässä ajo kielletty, ainoastaan huoltoajo sallittu. 
 • Liikkuessa on huomioitava metsästysajat ja vältettävä silloin metsässä liikkumista.  
 • Autoa ei saa pysäköidä muualle kuin lähtöpaikan paikoitusalueelle ja metsästysmajan pihaan. 
 • Huomioithan tiellä mahdollisesti liikkuvat maatalous- ja metsäkoneet.  
 • Ulkoilijoita koskee lisäksi  Vähänkyrön patikkareittien yhteiset säännöt. 

Liikkuminen 

 • Kävely, pyöräily ja ratsastus

Pääreitin kiertosuunta vastapäivään. Pääreitin tieosuudet soveltuvat pyöräilyyn, pistot tutustumiskohteille tarvittaessa jalkaisin.  

Merkinnät 

Viitat ja pistopoluilla punaisin maalimerkein merkityt puut/ tolpat (viitoitus ja opasteet valmiit syksyllä 2023). 

Reittikuvaus 

Reitin nimi Petulian patikka juontaa juurensa paikalliseen legendaan. Aluetta on kutsuttu Petulian kaupungiksi. Legendaan liittyvä nimi on syntynyt  paikallisten suussa, kun alueella on 1900 -luvun alussa ollut käynnissä arkeologisia kaivauksia ja samaan aikaan on kylällä esitetty elokuvaa “Judith ja Holofernes”, jossa kerrotaan Petulian kaupungin tuhosta.  Aikojen saatossa kaksi erillistä asiaa on sulautunut ihmisten puheissa yhteen ja Aittoomäen ”seitsemän kukkulan alue” on saanut lempinimen Petulian kaupunki.

Aittoomäen alue on kuitenkin ollut jo rautakaudella merkittävä asuinpaikka ja todennäköisesti myös kauppapaikka. Kyrönjoen suu oli ajanlaskun alun aikoihin Tervajoella, ja kaupankäynnin ja kulkuyhteyksien vuoksi paikka oli keskeinen Pohjanmaan rannikolla. Muinaishautoja alueelta on löytynyt kaikkiaan yli sata, sekä rautakautisia asuinpaikkoja kymmenkunta. 

Alueella on tehty ensimmäisiä arkeologisia tutkimuksia jo vuonna 1869 sekä sen jälkeen on toteutettu useita tutkimuksia ja kartoituksia. Maankohoamisen vuoksi näyttää asutus loppuneen ja siirtyneen vetäytyvän rannan mukana toisaalle Vähänkyrön alueella. Arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt erityisesti rautakautisia pronssikoruja, kuten vaatetuksessa käytettyjä solkia. Hautalöytöinä on myös lasihelmiä, eläinten poltettua luuta, työkaluja ja aseita, kuten keihäänkärkiä.

Petulian patikka tarjoaa ulkoilijoille katsauksen alueen runsaaseen muinaishistoriaan ja sitä ympäröivään legendaan, hienoihin pohjalaisiin peltomaisemiin sekä kyröläiseen metsäluontoon.  

Reitti soveltuu päiväpatikointiin ja pyöräilyyn. Pienten lasten kanssa metsäluontoon pääsee helposti autolla tai pyörällä ajamalla Hirsikorven metsäkämpälle. Metsästysmajalta voi tehdä lyhyemmän n. 2 kilometrin lenkin supalle ja noin kilometrin janareitin Turukivelle. Reittien varrelta löytyy luontokohteista kertovia opastauluja. 

Reitiltä on opastetut pistopolut kahdelle muinaisjäännöskohteelle Aittoomäessä sekä Höysälänmäessä. 

Tutustu Vähänkyrön historia- ja mystiikkakohteisiin https://geoinfo.vaasa.fi/sovellukset/vahakyromatkailu/

Vähänkyrön matkailupalveluita löytyy täältä.

Lähteet:

 • Museovirasto, www.kyppi.fi  
 • Taittonen Reijo, Vähänkyrön esihistoria (rautakautinen Kyrönjokisuisto), 1999 
 • Ahtela Eero, Piirteitä Vähänkyrön rautakautisesta asutuksesta, 1981 
 • Vähänkyrön kotiseutukirja V, Kiviranta, Lehtiö, Mäenpää, Tapio 2014 
 • Vähäkyrö historian valossa, Mäenpää Pekka, Kiviranta Risto, 2017 
 • Vähänkyrön patikkareittisovellus / Vaasan kaupungin paikkatietopalvelut

Vähänkyrön kaikkia patikkareittejä koskevat yhteiset säännöt

Laadittu yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa 2021:

 • Noudata retkeilykohteen sääntöjä
 • Pysy merkityillä poluilla: kunnioita luontoa ja yksityisiä metsänomistajia
 • Reiteillä liikkuminen sallittu jalkaisin, hiihtäen, ratsain ja pyöräillen
 • Moottoriajoneuvoilla ajo ehdottomasti kielletty!
 • Roskaton retkeily: vie roskat mukanasi, älä jätä metsään mitään
 • Tulenteko kielletty! Sallittu ainoastaan tulentekoon osoitetuissa paikoissa, sallittuna ajanjaksona (jos mainitaan erikseen)
 • Sammalien, jäkälien ja varpujen keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin.
 • Pidä koirat kytkettyinä.
 • Muista, että muinaishaudat ja muut muinaishistorialliset kohteet ympäristoineen on suojeltu muinaismuistolain nojalla (www.finlex.fi)

Lähteet:

Hankekuulumisia 2021-2022

Syksyn 2020 hankekuulumisia

Kyrönmaan reitit kuntoon patikkahanke on edennyt Vähässäkyrössä syksyn 2020 aikana -heikentyneestä korona-tilanteesta huolimatta- innostuneiden asukasaktiivien kanssa toteutetun talkootyön voimin.

LUE LISÄÄ

 

Kevään 2021 hankeluulumisia

Talvenselkä taittui Vähänkyrön patikkareittihankkeen tiimoilta tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistys- ja asukasaktiivien kanssa reittejä suunnitellen ja päivittäen. Muutamissa kohteissa säilyy ennestään 2003-2004 Kyrönmaan patikkareittihankkeen aikana tehdyt reitit, joita on viime syksynä osassa kohteissa jo raivattu ja merkitty uudelleen. Lisäksi vanhoissa kohteissa on kehitteillä  uusia polkuja. Vähäänkyröön on kehitteillä myös muutama kokonaan uusi patikkareitistökohde.
Maanomistajalupien selvittelyssä ollaan jo usean patikkareitistön suhteen loppusuoralla ja muutamalla kohteella siirrytään todennäköisesti touko-kesäkuulla viitoittamisvaiheeseen.
Kiitämme myönteisesti hankkeeseen suhtautuneita metsänomistajia. Yhteistyö usean kanssa on johtanut kallisarvoisiin vinkkeihin ja ideoihin, osalla jopa talkootyöhön osallistumiseen. Osa omistajista on myös itse ollut meihin aktiivisesti yhteydessä ja ehdottanut reitin vetämistä omalle metsäpalstalleen.
Toisaalta myös jokunen kieltävä vastaus on tullut muutamalta maanomistajalta, minkä vuoksi suunnitelmat on osittain aloitettu kokonaan alusta ja näin ollen tutkittu ihan uusia reittivaihtoehtoja ja selvitelty jälleen esimerkiksi maanomistajat ja luvat uusien reittien osalta.
-Hanketyöntekijänä toivon, että kova työ kantaa vielä hedelmää ja uskon, että lopputulos tulee olemaan polkujen osalta alkuperäistä suunnitelmaa monipuolisempi.
-Yhteydenotto kaikkiin uusien reittiosuuksien maanomistajiin ja alustavat suulliset luvat ovat vaatineet valtavan määrän työtä. Työmäärää on ollut jakamassa kanssani kolmen patikkakohteen osalta erikseen 5-12 hengen ryhmät vapaaehtoisia talkoolaisia. Osa yhdistysväkeä, osa haluaa muuten omista lähtökohdistaan edistää reittihanketta.
Olemme välistä tehneet varsinaista salapoliisityötä omistajien tavoittamiseksi. Kauimmmaisia lupia on tavoiteltu Lappeenrannasta ja Ruotsista, erään jäljissä on menty kolmen kunnan alueella. Vallitseva korona-tilanne toi tietysti oman lisähaasteensa selvitystyölle. Iso kiitos kaikesta tästä avusta kuuluu näille ”patikka-aktivisteille”. Kiitos myös  asukkaille, joilta on saatu kullanarvoisia johtolankoja maanomistajien, tai heidän jälkeläistensä tavoittamiseksi!
Mukana menossa on myös  tänä keväänä hankkeen parissa kesätyönsä aloittanut Minttu Alanen, jonka pääasiallinen työtehtävä hanketyöntekijän työparina on kerätä gps-jälkeä, mitata etäisyyksiä ja suunnitella viitoitusta reittikohteissa.
Eri kohteissa työ edistyy tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysväen ja aktiivisen asukasjoukon kanssa hyvin eri vaiheissa. Kevään ja kesän aikana Vähänkyrön reiteillä tullaan aloittamaan viitoitusta, johon anottiin vuodenvaihteessa lisärahoitusta.
Kyrönmaan Yhyresyhdistys Ry:n rahoittama Kyrönmaan reitit kuntoon -kehittämishanke päättyy elokuulla 2021, mutta työ Vähänkyrön patikkareittien eteen jatkuu edelleen syksyllä mm. reittien viitoittamisen merkeissä Vähänkyrön kehittämispäällikkö Suvi Ahon johdolla. Jatkossa reiteille tullaan lisäämään myös mm. historia- ja luontoaiheisia opastauluja, joihin alustavaa koontia tuotetaan jo tämän kehittämishankkeen aikana.
 Toukokuulla 2021 työ käynnissä viidellä patikkakohteella:
 • Haarajoki ja Selkämäki toteuttavat yhdessä muutamilla uusilla reiteillä maustetun ”Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille”.
 • Saarenpää-Mullolan historiallinen polkureitistö pysyy kutakuinkin ennallaan, mutta viitat tullaan uusimaan.
 • Ojaniemen ja Hyyriän asukkaat tekevät myös yhteistyötä ja parhaillaan selvitellään uusia reittimahdollisuuksia Hyyriään.
 • Hiiripelto-Kalsila-Perkiö alueelle on tulossa kokonaan uusi  patikkareitistö -kokonaisuus, alustavat luvat saatu kymmenelle polulle, joista suunnitellaan n. 5-7 eri mittaista rengasreittiä
 • Viides vireillä oleva on Tervajoen kyläyhdistyksen Aittoomäen patikka, jossa aikataulu oman investointihankkeen mukaan
 • Kotkannevantien reittien selvittely ja mahdollinen kehittäminen siirtyy syksylle. Alustavat selvitykset osoittivat, että reitit ja merkinnät ovat aika pitkälti puskittuneet ja hävinneet. Kärmeskallion reitin merkitseminen aloitettiin syystalkoissa 4 hengen voimin.
 • Lisäksi viitoitus on suunniteltu myös Kirkkosaaren ja Kaavontönkän alueelle, siellä edistyy alueen oman kehittämisaikataulun puitteissa
Kehittämishankkeen aikana toteutettava pohjatyö Vähänkyrön patikkareittien eteen on saatu hyvin käyntiin ja mahdollisista kaikille halukkaille avoimista talkoista ilmoittelemme Vähässäkyrössä tapahtuu -sivulla ja täällä hankkeen verkkosivulla. Talkoot reiteillä järkestetään vallitseva korona-tilanne huomioiden.
Vähässäkyrössä 6.5.2021 Hanketyöntekijä Helena Alanen

Hankekuulumisia syksyltä 2021

Kyrönmaan reitit kuntoon-hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry rahoittaa hanketta EU:n Leader-rahoituksella. Vähänkyrön patikkahanke on kehittämishanke, jonka aikana vanhat 2003 vuonna tehnyt reittiosuudet on tutkittu ja raivattu ja merkitty uudelleen niiltä osin, kun on katsottu tarpeen säilyttää. Näiden lisäksi on tutkittu ja selvitetty maanomistajien luvat uusille polkuosuuksille, jotta saadaan entistä pitkää kylien läpi kulkevaa janareittiä mielekkäämpiä ja käyttökelpoisempia patikkakokonaisuuksia.

Kehittämishankeen lopputuloksena joulukuuksi valmistuu kehittämissuunnitelma. Tulevien vuosien aikana Vähäänkyröön on tavoitteena toteuttaa 5 patikkareitistökokonaisuutta: 

 • Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille 
 • Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistö 
 • Saarenpää-Mullolan  polkureitistö 
 • Korkiavuoren luontopolut 
 • Petulian patikka 

Lisäksi on kehitteillä 4 lyhempää, teemoitettua reittiä, joista esimerkiksi yksi kokonaisuus tehdään Kirkkosaaren ja Kirkonmäen RKY-alueelle (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Teemareiteistä tiedotetaan lisää myöhemmin. 

Muutoksia ja tavoitteiden uudelleen asettelua

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli yhdistää Isonkyrön ja Vähänkyrön reitit, mutta tämä tavoite ei toteutunut, sillä Isonkyrön konsepti on erilainen eikä sisällä enää reittejä yhdistäviä siirtymäosuuksia. Näistä yhdellä siirtymällä oli aikaisemmin yhteys Vähänkyrön reitteihin. 

Aittoomäen Petulian patikkaa ja Kirkkosaarta lukuun ottamatta Vähänkyrön reitistöillä voi niiden valmistuttua kulkea edelleen myös reitistöltä toiselle; Hiiripellosta Saarenpäähän saakka merkittyjä reittejä pitkin. Reitit kulkevat vanhoilla kärry- ja rekiteillä, metsäkoneen juntuja ja metsäpolkuja pitkin. Kotkannevantien varressa sijaitsevat mm. Kärmeskallion ja Muurivuoren reitit jäävät muhimaan tulevaisuuteen, sillä alueella on jo käynnistynyt tuulivoimapuiston teiden rakentaminen. 

Kehittämishankkeen Talkootunnit kerättiin kasaan jo viime syksynä 2020, joten keväällä 2021 anottiin Yhyres-yhdistyksen kautta lisämäärärahaa kolmen reitistön viittamateriaalin hankintaan. Näin päästiin jo kehittämishankkeen aikana viitoittamaan ensimmäistä patikkareitistöä. Viitat tehdään Työpaja Arpeetissa.  

Hankkeen päätyttyä joulukuulla 2021 lopuille reitistöille investoidaan vähäiset rakenteet, kuten viitat, sillat ja opasteet Hanketta koordinoivan Vähänkyrön aluepalveluiden ja kehittämispäällikkö Suvi Ahon toimesta. 

Kokonaisuuksista Petulian patikka on Tervajoen kyläyhdistyksen oma investointihanke, jota rahoittaa myös Kyrönmaan Yhyres yhdistys ry.   

Vähänkyrön patikkareiteille oma sovellus

Kuluneen syksyn aikana hanketyöntekijä Helena Alanen on kerännyt lopullisten reittikokonaisuuksien GPS-jälkeä kartalle mm. Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistöltä ja aktiivinen talkooväki hyyriäläisen Hannu Holmin johdolla on edistänyt reittien kuntoa maastossa, rakentaen mm. 18 siltaa kulkemista helpottamaan.  

Alanen on editoinut karttoja yhdessä Vaasan kaupungin Karttapalveluiden kanssa. Vähänkyrön reiteille tehdään oma karttasovellus. Reittikuvaukset karttoineen julkaistaan Vähänkyrön patikkareittihankkeen verkkosivuille.  

Ensimmäisenä vähäkyröläisten testattavaksi pääsevällä Patikkareitistöllä Kruutarista Mestoosplassille, on talkootyönä juntattu ja ruuvattu viittoja maastoon jo syys-lokakuulla kuuden viikon ajan, kerran viikossa, 3-4 tuntia illassa. Alanen on tehnyt viitoitustyötä Vähänkyrön Haarajoella (kylä) ja Saarenpäässä yhdessä aktiivisten kyläläisten ja paikallisen yhdistysväen kanssa.  

Vähänkyrön Lions, Vähäkyrö-seura, Haarajoen jakokunta ja Selkämäen kyläyhdistys on pistänyt hynttyyt yhteen ja lopputulemana syntyy yhteinen reitistö, jossa on kaksi helposti saavutettavaa lähtöpaikkaa, Mestoosplassi ja Kruutarinmaja. Patikkareitistöllä on vielä tänä syksynä merkitty ja raivattu viimeisiä polkuja. Risto Kukon johdolla Selkämäen laavun liepeille on syntynyt uusi polku, jonka varmasti myös vaasalaiset pyöräilijät ottavat avosylin vastaan. Polku tarjoaa uuden maastoreitin kohti Vöyrin Kondivoria. Selkämäen kyläyhdistyksen Seppo Korpi on rakentanut reittien varrelle 8 siltaa.  

Parkkipaikkojen INFO-taulut karttoineen ja historia- ja luontokohteista kertovat opasteet tilataan ja pystytetään alkaen keväästä 2022, siihen saakka lähtöpaikoilla reittien karttasovellukseen pääsee käsiksi QR-koodilla. Reittikuvaukset ovat valmistuttuaan luettavissa verkkosivulta www.vaasa.fi/vahankyronreitit ja kuvausten yhteyteen tulee linkki karttasovellukseen. 

Patikkareitistö Kruutarista Mestoosplassille pyritään julkistamaan testattavaksi koulujen syysloma aikoihin VK 42. Väliaikaiset laminoidut infotaulut tuodaan lähtöpaikoille korvaamaan lopullisia, jotka pysytettäneen keväällä 2022. Infotauluihin lisätään myös QR-koodi, jonka skannaamalla saa kartan auki Vähänkyrön patikkareittisovelluksesta. 

Reitistön viitoitustyö jatkuu

Loka-Marraskuulla Kyrönmaan työpaja Arpeetissa on työstettävänä Ojaniemi-Hyyriän patikkareitistön viitat. Seuraavana työstövuoroon tulee Saarenpää-Mullolan viitat. Näiden kahden reitistön viittojen pystyttäminen maastoon aloitetaan keväällä. Perään jatketaan Hiiripellon, Kalsilan ja Perkiön alueella sijaitsevan  ”Korkiavuoren luontopolkujen” viitoitus. Syksyllä 2021 Korkiavuoren luontopoluilla on aloitettu reittien raivausta ja merkkausta. 

Alanen kiittelee hankkeelle suopeita maanomistajia, jotka ovat myöntäneet luvat patikkareittien merkitsemiseen. Uusien ulkoilureittien perään jo kovasti kysellään -Vähänkyrön uudet liikuntapaikat vaikuttavat olevan enemmän kuin tervetulleita. 

Iso kiitos kuuluu myös talkooväelle, joka jaksaa edelleen talkoilla mukana ja edistää itsenäisestikin omien kylien kohteita. Hanketyö ja tämän jälkeinen toteuttamisvaihe vaatii pitkäjänteisyyttä, koska kaikkia reitistöjä ei ole mahdollista saattaa samanaikaisesti valmiiksi. 

Vähässäkyrössä 14.10.2021 Hanketyöntekijä Helena Alanen

Hankkeen alkukartoituskysely 2020 päättynyt

Kartoitimme asukkaiden, sekä seura- ja yhdistysväen ajatuksia Vähänkyrön alueen patikkareiteistä. Myös ulkopaikkakuntalaisten vastaukset olivat tervetulleita.

Kyselyllä osallistettiin asukkaita ja muita Vähänkyrön reiteistä kiinnostuneita mukaan suunnittelemaan ja tutkimaan sekä vanhoja, että uusia kohteita. Vastata sai nimettömästi ja vastaaminen vei vain muutaman minuutin.

Kysely päättyi 30. syyskuuta. Alkukartoituskysely keräsi hurjat 234 vastausta! Kiitos osallistumisestasi!

Vapaamuotoisiin kysymyksiin oli kertynyt runsas määrä vastauksia, joista valtaosa oli innostunutta ja positiivista palautetta, sekä rakentavia ja inspiroivia ehdotuksia kohteiden kunnostamiseksi.

Vastaajia selvästi kiinnosti myös patikkareittien tuotteistaminen Vähänkyrön matkailun edistämisen näkökulmasta.

Tuloksista lisää:

Kyrönmaan reitit kuntoon_hankkeen aloitusinfon esitysmateriaali

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Vähänkyrön yhteispalvelupiste