Förbigå menyn

Vandringslederna i Lillkyro

Vi utvecklar vandringslederna tillsammans

Under de kommande åren ska det utifrån utvecklingsplanen för vandringslederna 2021 anläggas följande fem helheter av vandringsleder i Lillkyro:

 • Nätverket av vandringsleder från Kruutari till Mestoosplassi
 • Nätverket av vandringsleder mellan Ojaniemi och Hyyriä
 • Stigen mellan Saarenpää och Mullola
 • Naturstigarna i Korkiavuori
 • Vandringsleden Petulian patikka

Därtill tas det fram fyra rutter med särskilda teman:

 • Stigen med fem broar över Kyro älv (publicerad i en applikation för vandringsleder, vidareutvecklas 2023)
 • Vandringsleden för barn i Lillkyro (i anslutning till nätverket av vandringsleder mellan Ojaniemi och Hyyriä)
 • Vandringsleden Kolkin patikkapolku (RKY-område; byggd kulturmiljö av riksintresse)
 • Historiestigen i Kirkkosaariområdet (kulturmiljö av riksintresse kring Kirkkosaari och träsket Kirkkolampi, fornlämningsplatsen Kaavontönkkä och kyrkbacken i Lillkyro)

Ledbeskrivningarna med länkar till kartapplikationen publiceras på denna webbplats i takt med att lederna anläggs. Beskrivningarna översätts också till svenska och engelska.

I samarbete med Vasa stads lägesdataservice har vi tagit fram en kartapplikation för vandringslederna som kan användas i webbläsare.

En pilotversion av applikationen testas just nu och applikationen vidareutvecklas parallellt med lederna. I pilotskedet har vi bjudit in lokalt friluftsfolk för att testa både applikationen och lederna och ge feedback på hur kartorna och informationen fungerar såväl i terrängen som i applikationen. Målet är att åstadkomma en åskådlig applikation som är enkel att använda och med vilken man hittar rätt på lederna.

Läs mer om projektet som satte i gång utvecklingen av lederna och även SENASTE NYTT om utvecklingen av lederna och när de uppskattas bli färdiga.

Obs! Tills vidare har lederna INGET vinterunderhåll.

AKTUELLT

Backgrund

Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry finansierade med Leaderfinansiering från EU. Under projektet inleddes iståndsättningen av de lokala vandringslederna.

Det gamla nätverket av vandringsleder i Kyroland (2003) var på flera ställen kraftigt igenvuxet, så lederna skulle röjas fram och märkas ut på nytt. Invånare i området hade regelbundet framfört önskemål om att rutterna skulle förbättras. Under vandringsledsprojektet har de gamla avsnitten av lederna, som ursprungligen anlades 2003, undersökts, röjts och märkts ut på nytt till de delar som de har ansetts vara värda att bevara. Utvecklingsprojektet resulterade år 2021 i en plan för utveckling av vandringslederna i Lillkyro.

Lederna har åren 2020–2022 utvecklats i samarbete med föreningar, sammanslutningar och lokala invånare. De har gjorts bättre tillgängliga genom kartläggning, iståndsättning, utmärkning och information.

Det kommer att sättas upp informationstavlor om historien och naturen längs samtliga leder under åren 2023–2024. Tavlorna har förverkligats av Vasa stads grafiska tjänster i samarbete med Grano och dekalföretaget raitaa.fi från Lillkyro.

Vägvisarna för samtliga leder tillverkas i Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti.

Aktuellt

Vad gäller konkreta arbeten i terrängen blev vandringslederna från Kruutari till Mestoosplassi färdiga under oktober–november 2021 och lederna mellan Ojaniemi och Hyyriä sommaren 2022. Lederna anlades mestadels som frivilligarbete och med gemensamma krafter.

En vandringsled för barn blir färdig i Lillkyro våren 2023, då informationstavlorna med djur- och naturteman sätts upp längs leden. Den mest potentiella användargruppen, det vill säga barnen själva, har varit med och planerat och illustrerat tavlorna och skrivit texter för dem. Utöver områdesservicen i Lillkyro (turismprojektet Matkailutuotteet maaliin 2021–2022) har även Lions Club Vähäkyrö och frivilliga kommuninvånare men även familjedagvårdare, dagbarn och elever i skolan Tervajoen koulu medverkat i planeringen av vandringsleden för barn.

Arbetsverkstaden Arpeeti har redan vägvisarna för följande leder under arbete. De börjar sättas upp mellan Saarenpää och Mullola våren 2023. Därefter står naturstigarna i Korkiavuori i tur.

Vandringsleden Petulian patikka, som har sin början i Aittoomäki i Tervajoki, är ett projekt för byaföreningen i Tervajoki. Leden som ger en bred översikt över traktens järnåldershistoria blir färdig hösten 2023. Även detta projekt finansieras av Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry med Leaderfinansiering från EU.

I utvecklingen och anläggandet av leden i Kolkki, som fastställts som en byggd kulturmiljö av riksintresse, deltar förutom aktiva kommuninvånare även Vasa stads idrottssektor och miljösektor.

Den byggda kulturmiljön av riksintresse i Kirkkosaari och på kyrkbacken i Lillkyro och det nätverk av stigar som går kors och tvärs genom området utvecklas i sektorsövergripande samarbete mellan bland annat områdesservicen i Lillkyro, Vasa kyrkliga samfällighet/Lillkyro församling, kulturföreningen Huvikyrö ry, Vasa stads miljösektor och Kommunteknik. Föreningen Kyrönmaan Yhyres-yhdistys ry är med och finansierar bland annat projektet för en brygga i Kirkkosaari.

Gemensamma regler för vandringslederna i Lillkyro

Utarbetade i samarbete med de privata markägarna 2021:

 • Följ utflyktsmålets regler.
 • Håll dig till markerade leder: respektera naturen och de privata skogsägarna.
 • Det är tillåtet att gå, åka skidor, rida och cykla längs lederna.
 • Absolut förbjudet att köra med motorfordon!
 • Skräpfria utflykter: ta skräpet med dig och lämna inget i skogen.
 • Det är förbjudet att göra upp eld! Tillåtet endast på avsedda platser och under en viss tidsperiod (anges separat).
 • Det ingår inte i allemansrätten att plocka mossa, lavar eller ris.
 • Håll hundarna kopplade.
 • Glöm inte att forngravar och andra förhistoriska objekt med omgivning skyddas med stöd av lagen om fornminnen (www.finlex.fi).

Källor:

 • Etikett i friluftslivet – Utinaturen.fi , 14.10.2021
 • Allemansrätt och -skyldigheter – Utinaturen.fi , 14.10.2021

Barnens egen vandringsled i Lillkyro

Klicka här för att komma till kartapplikationen

Välkommen till barnens egen vandringsled i Lillkyro!

Visste du att även en helt vanlig skog kan vara full med nya överraskningar varje dag? Och att det är Moder Natur som ställer till med överraskningarna genom att byta årstid fyra gånger om året?

När vår, sommar, höst och vinter kommer i tur och ordning anpassar sig djuren, växterna, träden, fåglarna och insekterna efter ändringarna i naturen – var och en på sitt speciella sätt.

Hur klarar sig djuren på vintern när det kallt och knappt om mat? Vad hör till naturen, vad gör inte det? Vad är levande, vad är död? Vad är sant, vad är påhittat?

Studera, se, lukta och smaka, testa, gör efter, kasta, hoppa, klättra och förundra dig!

Håll ögonen och sinnena öppna så blir äventyret även mera spännande än du trodde!

Startpunkt

 • Hyyriävägen 105, Lillkyro

Längd totalt

 • 2,1 km
 • Längden på de olika stigarna: Näkinpolku 0,4, Muurahaispolku 0,3, Laavupolku 0,4

Svårighetsgrad

 • Lättillgänglig

Rastplatser

 • Vindskyddet i Ojaniemi på klippan Palanusenkallio. Vid vindskyddet finns ved och möjlighet att göra upp eld samt en toalett. Inget vinterunderhåll på lederna.

Följ reglerna

 • Friluftsmotionärerna ska följa de gemensamma reglerna för vandringslederna i Lillkyro.

Färdsätt

 • Fotvandring

Ledmarkering

Vägvisare och längs stickstigarna träd/stolpar markerade med röd färg. Längs vandringslederna i Ojaniemi anges varje led med en egen färgkod på vägvisarna. Färgkoden för vandringsleden för barn är orange.

Ledbeskrivning

Barnens egen vandringsled ingår i nätverket av leder mellan Ojaniemi och Hyyriä. Som helhet påminner leden om ett gigantiskt Y. Stigen med uppgifter och informationstavlor med djurtema, som barnen själva har varit med att planera, leder äventyraren längs stigen Näkinpolku till en källa och vidare längs stigen Muurahaispolku till ett fågeltorn vid träsket Palolampi. Vid tornet finns en bänk där du kan vila dina fötter. Vandringsleden fortsätter tillbaka längs Muurahaispolku och vidare via stigen Laavupolku till klipporna Palanusenkalliot.

Klippan Pikkupalanunen är ett bra ställe att öppna matsäcken på och pusta ut under vindskyddet i Ojaniemi. Samtidigt kan du läsa eller lyssna på skolelevernas sagor om djur.

Efter picknickstunden kan du följa stigarna Laavupolku och Näkinpolku tillbaka till startpunkten.

Alternativt kan du välja den mera utmanande rutten via stigen Käärmepolku och gå ner från klippan Palanusenkallio längs en stege. När du väl har fötterna på stadig mark igen, kan du vandra ungefär 400 meter längs Hyyriävägen tillbaka till parkeringsplatsen. Även längs denna alternativa returrutt finns vägvisare som leder dig tillbaka till startpunkten.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vähänkyrön yhteispalvelupiste