Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Opiskelijat rappusilla

Lukiot

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Vaasassa toimii kolme kaupungin ylläpitämää lukiota: suomenkielinen Vaasan lyseon lukio ja ruotsinkieliset Vasa gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk. Vaasan lyseon lukiossa toimii myös aikuislinja.

Lukio-opetusta annetaan myös Åbo Akademin opettajankoulutuksen harjoittelukouluna toimivassa Vasa övningsskola gymnasiumissa sekä sen IB-linjalla. IB-linjalla opiskelevat englanniksi sekä suomen- että ruotsinkieliset oppilaat.

Suomen ensimmäinen kaksikielinen lukiokampus

Vaasassa toimii Suomen ensimmäinen kaksikielinen lukiokampus: Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium toimivat saman katon alla.

Molemmissa lukioissa on:

  • avoimet kurssitarjottimet eli opiskelijat voivat valita kursseja yli kielirajan.
  • luokkatandem-opetusta, jossa suomen- ja ruotsinkieliset opiskelijat muodostavat pareja ja opiskelevat yhdessä. Luokkatandem antaa kielenoppijalle mahdollisuuden oppia kieltä aidoissa vuorovaikutustilanteissa, kieltä äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa.
  • Co-teaching -opetus, jossa yksi kurssi/opetustilaisuus suoritetaan molemmilla opetuskielillä samanaikaisesti