Förbigå menyn
Bild på Vasa gymnasium från Kyrkoesplanaden.

Vasa svenska aftonläroverk