Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Opiskelijat rappusilla

Gymnasier

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan. Utbildningen ger färdigheter för studier på universitet och högskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs.

I Vasa finns tre gymnasier som upprätthålls av staden: svenskspråkiga Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk och finskspråkiga Vaasan lyseon lukio. I Vaasan lyseon lukio finns även en vuxenlinje.

Gymnasieutbildning ges även vid Vasa övningsskolas gymnasium, som fungerar som övningsskola för lärarutbildningen vid Åbo Akademi, och på dess IB-linje. På IB-linjen studerar finsk- och svenskspråkiga elever på engelska.

Finlands första tvåspråkiga gymnasiecampus

I Vasa finns Finlands första tvåspråkiga gymnasiecampus: Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium finns under samma tak.

Båda gymnasierna har:

  • öppet kursutbud, dvs. de studerande kan välja kurser över språkgränsen
  • klasstandemundervisning, där finsk- och svenskspråkiga studerande bildar par och studerar tillsammans. Klasstandem ger språkinläraren möjlighet att lära sig språket i äkta interaktionssituationer med en person som talar språket som modersmål.
  • Co-teaching-undervisning, där en kurs/ett undervisningstillfälle avläggs på båda undervisningsspråken samtidigt