Förbigå menyn
Opiskelijat rappusilla

Gymnasier

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan. Utbildningen ger färdigheter för studier på universitet och högskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs.

I Vasa finns tre gymnasier som upprätthålls av staden: svenskspråkiga Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk och finskspråkiga Vaasan lyseon lukio. I Vaasan lyseon lukio finns även en vuxenlinje.

Gymnasieutbildning ges även vid Vasa övningsskolas gymnasium, som fungerar som övningsskola för lärarutbildningen vid Åbo Akademi, och på dess IB-linje. På IB-linjen studerar finsk- och svenskspråkiga elever på engelska.

Finlands första tvåspråkiga gymnasiecampus

I Vasa finns Finlands första tvåspråkiga gymnasiecampus: Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium finns under samma tak.

Båda gymnasierna har:

  • öppet kursutbud, dvs. de studerande kan välja kurser över språkgränsen
  • klasstandemundervisning, där finsk- och svenskspråkiga studerande bildar par och studerar tillsammans. Klasstandem ger språkinläraren möjlighet att lära sig språket i äkta interaktionssituationer med en person som talar språket som modersmål.
  • Co-teaching-undervisning, där en kurs/ett undervisningstillfälle avläggs på båda undervisningsspråken samtidigt