Ohita valikko

ABB – Edellytysten luominen kestävämmälle tulevaisuudelle

Globaali teknologiayritys ABB on yksi Vaasan suurimmista työllistäjistä. Se on myös suunnannäyttäjä vihreässä siirtymässä, osana laajempaa kestävän kehityksen agendaansa, jossa keskitytään edistämään vähähiilistä yhteiskuntaa, säästämään luonnonvaroja ja tukemaan yhteiskunnallista kehitystä – samalla kun toimitaan rehellisesti ja läpinäkyvästi. 

ABB:llä hyvät teot lähtevät syvältä yrityksen arvoista, joita ovat rohkeus, välittäminen, uteliaisuus ja yhteistyö. Kestävämpää maailmaa rakennetaan asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, mutta myös oman toiminnan kautta. ABB:llä käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa, tehtaiden hukkalämpöä otetaan talteen, valaistuksessa on siirrytty LED-valoihin ja autokantaa sähköistetään yhä kattavammin.  

Myös työntekijöiden hyvinvointi on ABB:llä arvossaan. Kattava valikoima henkilöstöetuja esimerkiksi työsuhdepyöristä virike-etuihin ja harrastekerhoista tuettuihin urheilutapahtumiin ulottuu myös perheeseen: sairaan lapsen hoitopalvelu helpottaa ruuhkavuosissa, työntekijöiden lasten harrastustoimintaa tuetaan ja vuosittain kohdataan työntekijöiden lasten joulujuhlissa. Hienoja hyviä tekoja omalle henkilökunnalle.     

Eikä lapsiin panostaminen lopu työntekijöiden perheisiin. ABB:llä on Vaasan seudun nuorten urheilijoiden unelmia mahdollistava tukiohjelma Tulevaisuuden talentit. Ja mikä tärkeintä: alueen nuoret saavat monipuolisia työmahdollisuuksia, sillä ABB tarjoaa Vaasassa yli 400 kesätyöpaikkaa vuosittain. Kirsikkana kakun päällä; ABB on jo useana vuonna tukenut Suomessa lahjoituksilla merkittävää työtä tekeviä järjestöjä.  

Välittäminen on yksi ABB:n neljästä arvosta. Näemme tärkeäksi tukea lapsia, nuoria ja perheitä sekä olla rakentamassa myönteisempää ilmapiiriä yhteiskunnassa, jotta Suomella olisi hyvä tulevaisuus. 

Henri Hilke, henkilöstöjohtaja | Suomen ABB 

Ja tämä on vain jäävuoren huippu.  Vaasassa hyviä tekoja tehdään tuhansittain. Töissä ja vapaalla. Pieniä ja suuria, läheisille ja tuntemattomille.  Kaupunkilaiset jopa keräävät hyvät tekonsa laskuriin: vuosihyviätekoja.fi  

ABB Oy

ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 140 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita.  

Suomessa työskentelee noin 5 300 ABB:läistä, joista Vaasassa noin 1 500. Palkkaamme vuosittain Vaasaan noin 400 opiskelijaa kesätöihin ja tarjoamme vuoden ympäri työharjoittelupaikkoja sekä opinnäyte- ja harjoitustöitä.    

abb.fi