Förbigå menyn

Praktikanter berättar

På praktikplatsen kommer du med i arbetsgemenskapen och får tillfälle att göra saker som du har lärt dig i skolan i en trygg miljö. Under praktiken får man en mångsidig uppfattning om arbetet – det är också trevligt att återgå till studierna med praktiska färdigheter i bagaget. Arbetserfarenhet från en stor organisation ser också bra ut i en CV.

Läs nedan berättelser av praktikanter som har jobbat hos oss!

Johanna Niemi, praktikant/Energiutbildningsstigen

Andra årets miljöteknikstuderande Johanna Niemi beslutade att söka en praktikplats hos Vasa stad, eftersom hon ville bredda sin syn på den egna branschen. Praktiken i en arbetsgrupp på energiutbildningsstigen har gett stöd i studierna och nya kunskaper.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Praktik är ett intressant tillfälle att få lära sig nya saker och utmana sig själv. Samtidigt breddar praktiken synen på den egna branschen. Jag ville även få se i synnerhet den kommunala sidan av branschen.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Jag har satt mig in i hur energistigen genomförs i olika skolor. Under praktiken har jag planerat hur utbildningen på olika stadier kan främjas och göras mer ändamålsenlig. Det har varit trevligt att få testa nya saker.

Till arbetsuppgifterna har i praktiken hört besök på olika skolor, rapportering, skickande av e-postmeddelanden och planeringsarbete. Jag avlägger praktiken vid sidan av studierna och har relativt fritt fått planera hur mina arbetsdagar är uppbyggda.

Vad har varit bäst? Har det förekommit utmaningar under praktiken?

Det bästa med praktiken har varit besöken på skolorna. Jag har fått se nya ställen och testa exempelvis bee-bot-golvrobotar på ett daghem. Med dem kan barnen lära sig grunderna i programmering.

Det var först lite svårt att komma i gång med praktiken innan besöken på skolorna började. Jag var tvungen att fundera på hur saker och ting skulle genomföras med tomma händer och slutligen ändrade de ursprungliga planerna mycket.

Har någonting överraskat dig?

Överraskande har varit att stigen genomförs på så varierande sätt i olika skolor och daghem. På en del ställen gör man mer än på andra, och lärarnas intresse har stor betydelse med tanke på hur energiutbildningsstigen genomförs.

Har du fått lysa i din praktik? Hur och i vilka situationer?

Jag har på egen hand fått förverkliga planer och presentera egna idéer. Det är trevligt att jag fått förtroende att arbeta självständigt och jag har fått bra respons på mina idéer.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Ja. Under praktiken har jag lärt mig bra att göra upp tidtabeller. Jag har också lärt mig att lita på mina planer och fått bekanta mig med människor. Då man kommer överens om besök blir tröskeln att ta kontakt med människor och ställa frågor lägre.

Praktiken har även gett stöd i mina studier. Fram till nu har studierna mer bestått av allmänna kurser, men jag tror att man har mer nytta av praktiken i slutskedet av studierna.

Hurdant team har du?

Jag har arbetat mycket ensam. Hjälp har jag nog fått när jag haft frågor. Alla har tagit emot mig bra.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Det gör jag. Här får man lära sig nya färdigheter som behövs i arbetslivet och testa sina gränser. Sånt som berör den kommunala sidan får man nödvändigtvis inte lära sig direkt i skolan, så praktiken har varit lärorik även med tanke på det.

Riku, HR-trainee

Praktiken inom Vasa stads personalförvaltning har lärt Riku Hirsimäki nya saker och även gett honom erfarenheter av att lyckas samt bra diskussioner. Arbetsplatsen i en vacker, historisk miljö och i ett toppenteam får extra beröm av Riku.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Som studerande inom förvaltningsvetenskap ville jag får erfarenhet inom kommunsektorn, vilket var en orsak till att jag sökte till Vasa stad. Jag var intresserad av att arbeta som en del av organisationen för en stark nordisk stad, och Vasa stads starka profil var lockande.  

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Som HR-trainee har jag fått göra olika uppgifter inom personalförvaltningen, och jag är positivt överraskad över hur mångsidiga uppgifter det finns. Till uppgifterna har hört bland annat att göra sammanställningar av enkäter, skriva promemorior och beskriva HR-processerna. Uppgifterna har lärt mig hur bred skala av olika uppgifter det kan finnas inom personalförvaltningen. HR-uppgifterna är inte enbart att uppgöra arbetsavtal och rekrytera personal, utan det finns många olika uppgifter!  

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Det bästa har framfört allt varit att lära sig nya saker. Ett av mina mål med praktiken var att allmänt få lära mig om personalförvaltning och det har praktiken verkligen möjliggjort. Bäst har även varit trevliga arbetskompisar och att man kan göra saker med glimten i ögat!  Så ska det vara! Styrelsegårdens vackra arkitektur är en fröjd för ögat, vilket alltid gör det till ett nöje att komma till jobbet!  

Tråkigt under praktiken kan det ibland bli om någonting framskrider långsamt, men det är ju dock naturligt. Ibland går saker långsammare och ibland snabbare.  

Har någonting överraskat dig?

En överraskning var lagstiftningen för kommunbranschen i anslutning till personalförvaltning, vilken avviker från lagstiftningen för den privata sektorn. Som första erfarenhet inom personalförvaltning är den offentliga sektorn intressant även ur lagstiftningsperspektiv.   

Har du fått lysa i din praktik? Hur och i vilka situationer? 

Det är belönande ibland när man har haft brådskande saker att sköta och lyckat få dem klara.  Efter en stor och tuff kraftansträngning känns det bra och erfarenheter av att lyckas i arbetet är viktiga. Jag njuter även av sociala situationer och bra diskussioner med kollegerna. Det bästa med diskussionerna är att man kan lyfta fram sin syn för hela arbetsgemenskapen!  

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Ja, absolut! Kännedom om personalförvaltning behövs i många jobb. Om jag i framtiden har chefsuppgifter, så tror jag att jag kan ha nytta av denna erfarenhet och av allt jag lärt mig!   

Hurdant team har du?

Mitt team har varit underbart! Arbetet utförs med glimten i ögat, man hjälper varandra och kan alltid ställa frågor. Människorna i teamet kompletterar varandra på ett lämpligt sätt med sin kompetens och samarbetet är smidigt.   

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Jag kan varmt rekommendera praktik hos Vasa stad!  Vasa stad erbjuder en intressant utsiktsplats över uppgifterna inom det kommunala fältet.  Jag rekommenderar att man håller ögonen öppna efter praktikplatser hos Vasa stad, det lönar sig även att hålla utkik efter sommarjobb inom förvaltningen.  

Aura, praktikant /Välfärdsservice

Aura Kiikkala är den första praktikanten vid stadens nya välfärdsservice. Hon sökte sig till staden eftersom hon har fått ett modernt intryck av organisationen, och fick också från första parkett följa och lära sig om stadens utvecklingsarbete och projektformade arbete. Positivt har varit hur mycket man har satsat på praktikanternas arbetsuppgifter och att arbetsatmosfären är trivsam.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Jag studerar inom magisterprogrammet för samhällsvetenskaper vid Tammerfors universitet. Jag bor i Vasa för tredje året och under mitt boende här har jag fått ett intryck av att Vasa stad är utvecklingsvillig och modern (ordet fresh skulle vara mera beskrivande om man kan använda det). Därför kändes det naturligt att fråga efter praktikantplatser på Vasa stad. Jag ville utföra min praktik i min hemstad. Jag är intresserad av barnfamiljernas välmående och barnen varför projektarbete inom modellen Barnvänlig kommun kändes trevligt.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Jag utför min praktik inom välfärdsservicen i välfärdsenheten. En stor arbetsuppgift för mig är att assistera i att kartlägga nuläget för Unicefs modell Barnvänlig kommun. Utgående från enkäter om hälsa i skolan och enkätundersökningar som THL har genomfört har jag svarat på resultatindikatorsfrågor om barnens, ungdomarnas och barnfamiljernas situation i Vasa. Dessutom assisterar jag i att kartlägga nuläget för barnen och ungdomarna i Vasa för arbetet inom Barnvänlig kommun. Inom välfärdsservicen får jag bekanta mig med flera delområden som främjar välfärd, hälsa och delaktighet och också övriga aktörer och sektorer inom staden och välfärdssamkommunen (blivande välfärdsområdet).

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Det bästa har varit det vänliga mottagandet som jag har fått i själva verket av varje person som jag har mött. Jag är tacksam för att jag har fått vara med om att följa olika möten och uppgifter, för att de har varit riktigt lärorika.

Något tråkigt kommer jag inte på.

Har någonting överraskat dig?

Även om jag studerar samhällsvetenskaper har jag blivit överraskad av hur många lagstadgade uppgifter en kommun/stad har. Därför finns det också rikligt med organisationer och beslutande organ.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Absolut. Som praktikant får jag en viktig arbetserfarenhet om stadens utvecklingsverksamhet och projektformade arbete. Också för övrigt är praktiken ett bra sätt att bekanta sig med olika sektorer inom staden.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Det gör jag. Man har satsat på att introducera praktikanten och på hens arbetsuppgifter, och arbetstagarna är vänliga inom alla sektorer. Vasa är en lagom stor stad för att kunna erbjuda en utvecklande praktik, men ändå lagom liten så att den dagliga verksamheten är smidig.

Hurdant team har du?

Till mitt team hör koordinatorn i hälsofrämjande Hanna-Mari, koordinatorn i hälsomotion Minna, koordinatorn för förebyggande rusmedelsarbete Merja och koordinatorerna för frivilligarbete Seija och Senni. Mitt dagliga arbete gör jag under handledning av Hanna-Mari och arbetar för Barnvänlig kommun. Man har med stort hjärta tagit med mig på teamet och jag kan alltid be om hjälp vid behov.

 

Susanna, praktikant / serviceområdet ekonomi och strategi

Susanna Laitila sökte en praktikantplats i enheten ekonomi och strategi, där hon har fått lära sig väldigt mycket nytt om den mångsidiga servicebranschen och från första parkett följa det praktiska strategiarbetet; vad det i praktiken innebär då man planerar och bygger upp framtiden för staden. Därtill har Susanna fått delta i förvaltningsövergripande projekt och njutit av arbetsatmosfären.

Varför sökte du som praktikant till Vasa stad?

Jag sökte som praktikant till Vasa stad eftersom en praktikantplats i enheten ekonomi och strategi verkade vara intressant och lämplig med tanke på min studiebakgrund. Praktiken är ett deltidsarbete, varför den tidsmässigt passar utmärkt för mina studier men också annars in i min vardag. Det intressanta ämnesområdet kring strategin och målen för hållbar utveckling samt deltidsarbetet var de speciella orsakerna till varför jag sökte som praktikant till Vasa stad.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Den första månaden har gått till att jag har bekantat mig med systemen och människorna. Nu, under den första månaden, har jag omfattande fått sätta mig in i vad det gäller här. Jag har också varit med och förnyat Vasa stads intranät. I det stora hela har jag lärt mig väldigt mycket nytt om serviceområdet ekonomi och strategi. Det har också varit väldigt intressant att se hur stadens strategiarbete i praktiken fungerar. Jag har redan lärt mig mycket nytt om såväl staden som arbetsorganisation som förvaltningen i sig. Jag ser fram emot vad annat jag får lära mig.

Vad har varit bäst? Tristast då?

Allt har varit bäst, jag har inte haft en trist stund. Det har varit fint att få lära sig nytt och utveckla sin kompetens. Dessutom har jag särskilt tyckt om då distansarbetet har lyckats. Förstås har omständigheterna tvingat oss till distansarbete, men för mig passar det riktigt bra. Förstås ligger det också en tristare sida här, då man inte så många gånger har sett sina kollegor i det verkliga livet. Ändå har man fått lära känna nya människor på distans.

Har någonting överraskat dig?

Ingenting har varit överraskande.

Är praktiken till nytta i framtiden?

Det är den nog! Allt som allt tycker jag att den praktiska erfarenheten av förvaltningens verksamhet och bättre kunskaper i strategiarbete är riktigt nyttiga med tanke på min framtid.

Rekommenderar du en praktik på Vasa stad?

Jag kan absolut rekommendera en praktik på Vasa stad! Att arbeta inom en stadsorganisation är en mycket ögonöppnande upplevelse. Även den glada arbetsatmosfären har tydligt kommit fram genast under den första månaden.

Hurdant team har du?

Jag har ett väldigt nära arbetsteam som det är lätt att jobba i. Jag har också fått delta i olika förvaltningsövergripande projekt, såsom förnyelsen av intranätet, och då har arbetsteamet blivit större. Allt som allt är det mycket trevligt att vara praktikant här!

 

 

Niklas, kommunikationspraktikant

Utöver sina studier inom kommunikation har Niklas Grönholm arbetat mycket som journalist, men han ville utöka sin kompetens inom olika kommunikationsuppgifter, så han sökte till staden för praktik. Han blev förvånad över kommunikationsteamets centrala roll i stadens verksamhet, vilket gjorde arbetet varierande och mångsidigt. Den positiva arbetsstämningen har också fått Niklas att stortrivas.

Varför sökte du som praktikant till Vasa stad?

Utöver mina studier har jag arbetat mycket som journalist, men de senaste åren har jag blivit allt mer intresserad av kommunikation och marknadsföring. När jag fick reda på att Vasa stad sökte en kommunikationspraktikant tvekade jag inte ett ögonblick utan sökte direkt. Jag studerar mitt sista år, så jag tänkte att en praktik skulle vara en perfekt övergång till arbetslivet.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Jag har gjort alla möjliga saker: bollat idéer och skapat innehåll, varit med och filmat och fotograferat, samt träffat och intervjuat människor. Arbetsuppgifterna för en kommunikationspraktikant är varierande och alla arbetsdagar är olika. På drygt tre månader har jag lärt mig mycket om kommunikation och fått en bättre förståelse för hur viktig arbetsuppgiften är. Dessutom har de olika uppgifterna inom marknadsföring varit särskilt intressanta, eftersom man får vara kreativ och idérik.

Vad har varit bäst? Och tristast?

Det bästa har varit att jag har varit med i olika uppgifter och projekt. Jag har fått förtroende och varit en del av teamet från dag ett. Och att få jobba tillsammans i ett team är definitivt det bästa.

Det som kanske har varit tristast är att jag inte har kunnat träffa mina arbetskamrater så mycket i början av året, men som tur ser våren ljus ut.

Har någonting överraskat dig?

Jag blev förvånad över att vårt team har en så central roll i stadens organisation. Vi arbetar med alla, hela organisationen. Detta gör arbetet mångsidig och varierande.

Är praktiken till nytta i framtiden?

Absolut. Alla borde åka på praktik om man bara har möjlighet till det. Jag har lärt mig så mycket och jag vet att detta kommer att öppna dörrar för framtiden.

Rekommenderar du en praktik på Vasa stad?

Jag rekommenderar varmt en praktikplats vid Vasa stad. Det är ett riktigt bra ställe att ta de första stegen i arbetslivet och karriären.

Hurdant team har du?

Mitt team är fantastiskt. Jag har blivit så väl mottagen och vi har superbra arbetsmiljö. Vi jobbar hårt och gör ett bra jobb, men vi skrattar också mycket. Mitt team har gjort praktiken oförglömlig.

 

Viivi, HR-trainee

Viivi Teppola har under sin praktik fått bekanta sig med den mångsidiga HR-världen. Arbetsuppgifterna har varierat ända från HR-system till delikatesslådor och från sommarjobbare till förnyelsen av intranätet. Trots att hon tidvis längtar efter närarbete med sitt team i stället för distansarbete, behåller de mångsidiga arbetsuppgifterna intresset och tiden blir inte lång. Den platta hierarkin möjliggör en smidig kontakt över sektorgränser.

Varför sökte du som praktikant till Vasa stad?

Jag har sommarjobbat år 2019 på Vasa stad i ledningens sekreterarteam och den sommaren fastnade som varm och trevlig i minnet. Redan efter den sommaren tyckte jag att jag kan tänka mig att söka en arbetsplats på staden igen, om något lämpligt dyker upp.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Jag har blivit bekant med stadens HRM-system, som jag inte förr hade erfarenhet av, och varit med på många slags projekt. De största uppgifterna har åtminstone på sistone varit att kartlägga behovet av sommarjobbare och att anmäla lediga jobb på stadens webbsida, vilket jag nu gör. Förnyelsen av stadens intranät har också varit ett större projekt i vilket jag har deltagit i att utarbeta sidorna av serviceområdet Personal. Dessutom har jag rapporterat om enkäter till personalen, gjort listor över deltagare i utbildningar och varit med på att skaffa delikatesslådorna till stadens arbetsenheter.

Vad har varit bäst? Och tristast?

Jag har ännu inte haft en tråkig stund för arbetsuppgifternas del, hela tiden har det funnits någonting att göra och arbetsuppgifterna har varierat och varit intressanta. Att distansjobba på en ny arbetsplats känns ibland trist, det vore lättare att lära känna de nya arbetskamraterna till exempel under gemensamma kaffepauser. På distanskontakt ligger tyngdpunkten mer på arbetsärenden.

Det bästa har varit att jag också själv har kunnat påverka mina arbetsuppgifter. Under början av detta år har jag fått vara med på strategiarbete, vilket jag i höstas framställde en önskan om. Det är trevligt att man lyssnade på mitt önskemål och jag fick påverka praktikens gång.

Har någonting överraskat dig?

Att jag så mångsidigt fått vara med på olika uppgifter.

Är praktiken till nytta i framtiden?

Säkert är den. Att man blir bekant med nya system är till en stor nytta, och praktiken i sin helhet har gett en mångsidig bild av personaladministrationen.

Rekommenderar du en praktik på Vasa stad?

Rekommenderar absolut. Staden är en stor organisation och därför är det möjligt att lära sig mycket och få en bred uppfattning om stadens ärenden. Jag tycker att staden har en platt hierarki, vilket gör det lätt att hålla kontakt.

Hurdant team har du?

Jag är med på flera olika teams verksamhet på serviceområdet Personal, så jag har inte något visst team. Alla har tagit väl emot mig, och man får hjälp alltid man behöver det.

Hagar, trainee/ Kommunikation och samhällsrelationer​​

Hagar Elbarbary gör praktik vid serviceområdet Kommunikation och samhällsrelationer och är med i internationella projekt och assisterar bland annat i projektet Talent Coastline Employment. Med blicken på framtiden är hon glad att få nätverka och bekanta sig med verksamheten i en stor organisation. Den flexibla, inspirerande och uppmuntrande arbetsmiljön har varit mycket glädjande, och pluspoäng ramlar också in för kaffepausen och stadsdirektörens vänlighet, sådant man inte är van vid i hemlandet Egypten.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

För att säga som det är så visste jag inte ens att staden tar emot praktikanter. Vasa International Talents-programmets projektchef Pia Jungner föreslog mig för uppgiften. Jag var verkligen intresserad och ivrig att få komma till den här organisationen, om så bara för ett par månader.

Stadens struktur och hur den styrs intresserar mig. Dessutom vill jag få en ordentlig arbetserfarenhet här i Finland.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Mina arbetsuppgifter varierar beroende på de projekt jag jobbar i, men de flesta uppgifter kretsar kring innehållsproduktion, projekt- och evenemangsplanering. Exempelvis intervjuade jag studerande, skrev manuskript och korta berättelser om deras liv i Vasa för ”Vaasa through your eyes”-projektet. Att utveckla stadens webbsidor och hålla kontakten med samarbetspartner hör till mina uppgifter. Dessutom fick jag äran att vara med när ambassadörer besökte Vasa i juni och skriva om deras besök.

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Det finns så många bra saker egentligen så det är svårt att välja en, men jag uppskattar interaktion med människor, speciellt nu efter en lång period av avskildhet. En flexibel arbetsstruktur och inlärningsmiljö gör det möjligt att lära sig nytt varje dag, och ingen dag är den andra lik. I själva verket finns det inget utrymme för tråkighet i vårt arbete, vilket gör det intressant och spännande.

Har någonting överraskat dig?

Hmm…förmiddagens kaffepaus klockan tio och stadsdirektörens ödmjuka attityd. 😊

I Egypten har vi bara lunchpaus, så för en kaffeälskare som mig innebär kaffepausen på förmiddagen att det är en trevlig arbetsplatskultur.

För det andra, stadsdirektörens ödmjuka attityd och vänlighet mot alla, även oss praktikanter. Det överraskade mig också, eftersom stadsdirektörerna i mitt hemland i allmänhet är konservativa och inte är i kontakt med arbetstagare.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Absolut, det är en ögonöppnande erfarenhet, och jag uppmanar alla att söka.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Utan tvekan, på väldigt många olika sätt; att utvidga mitt nätverk och lära känna Vasabor kan öppna dörrar som jag inte ens har tänkt på. Att jag har fått lära mig nya färdigheter och arbetstekniker av mina chefer och kolleger är också mycket värdefullt, såväl yrkesmässigt som personligen.

Hurudant är ditt team?

Jag skattar mig själv lycklig då jag fått Susanna Slotte-Kock och Ritva Mertaniemi som mina chefer. Jag skulle inte kunna önska mig mer uppmuntrande, glada, samarbetsvilliga och i synnerhet förstående och hjälpsamma chefer. De är alltid redo att uppmuntra och upplysa mig på vägen.

Båda har ett unikt sätt att handleda och erbjuda hjälp, men det som de har gemensamt är att båda gör allt de kan för att vi praktikanter ska lära oss och arbeta i en hälsosam och intressant miljö.

Lycklig är jag också över att ha fått Tareque och Minna som arbetskamrater. De stöder och kommer med idéer, och vi delar öppet tankar med varandra och förverkligar våra planer smidigt och på ett sätt som passar alla bäst.

Robert, civiltjänstgörare/digi-tutor

Robert Hjerppe har gjort sin civiltjänst inom serviceområdet Digitalisering och innovationer vid Vasa stad. Praktiken har uppmuntrat och motiverat Robert och stärkt känslan av att han valt rätt bransch. Han har fått ansvar, frihet och många nya, trevliga kompisar.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Det var en av mina vänner som tipsade mig om en tjänstgöringsplats vid Vasa stad och jag sökte platsen, för det råkade handla om min egen bransch.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

Under tjänstgöringen har jag bland annat fått utbilda personalen i olika programvaror, installera och reparera olika slags apparater och anslutningar samt överlag verka som IT-support för mina arbetskamrater.

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Det bästa med jobbet är ansvaret och fria händer. Jag njuter jättemycket av att självständigt få ta kontakt direkt med kunden och att själv få bestämma över mina tidtabeller. En annan bra sak är arbetsmiljön. Vi har ett bra team, alla är väldigt vänliga mot varandra och hjälp får man alltid när man behöver den. Jag kan säga att jag inte har haft en enda negativ erfarenhet när det gäller mina kollegor eller kunder. Alla har varit jättesakliga!

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Jag kan starkt rekommendera Vasa stad som tjänstgöringsplats. Jag inser att jag har fått ny erfarenhet av sådant inom IT som jag tidigare inte visste så mycket om.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Jag kommer säkert att ha nytta av denna tjänstgöringsplats i framtiden och dessutom har jag märkt att jobbet har stärkt mitt intresse för IT.

Nicklas, civiltjänstgörare/digi-tutor

Nicklas Petersson ville göra hans civiltjänstgörning på ett ställe där de tar saker på allvar och där man får bra erfarenhet ifrån. Praktik i staden har varit lärorikt. Han har fått göra likadant arbete som de anställda och ganska viktiga saker så det har inte blivit för slappt.

Varför sökte du pratik hos Vasa stad?

Jag ville göra min civiltjänstgörning på ett ställe där de tar saker på allvar och där man får bra erfarenhet ifrån. När jag letade efter civiltjänstplatser så hittade jag bara ställen på sjukhuset och skolor, sedan hörde jag av mig till Vasa stad via email och frågade om jag kan göra någonslags IT civiltjänstgörning där.

Vad har du gjort under praktiken? Har du lärt dig något nytt?

På civiltjänstgörningen har vi beställt jobbtelefoner åt anställda, öppnat abonnemang, hjälpt folk som har haft problem med telefoner och mm.

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Bästa som jag har gjort hitintills är väll kanske att ha pratat finska varje dag och lärt mig redan mer än vad jag skulle någonsin ha lärt mig i skolan. Värsta jag har varit med om på civiltjänstgörningen hitintills är nog då vi Tömde hundratals mappar, men hade gott sällskap så var egentligen inte så dåligt.

Har någonting överraskat dig?

En sak som överaskar mig är att civiltjänstgörararna gör ett likadant arbete som de anställda och att vi gör ganska viktiga saker så att det inte blir så där slappt i mellan åt.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Civiltjänstgörningen jag gör nu just på vasa stad har jag väldigt mycket nytta av i framtiden. Jag vill börja göra någonting inom IT så jag tycker det här är en väldigt bra plats att börja på.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Jag skulle definitivt rekommendera civiltjänstgörningen på Vasa stad till andra. Jag ville tacka personerna runt mig på jobbet för att jag inte har finska som modersmål som de men de har varit väldigt snälla och förstår. Förr var jag blyg över min finska och rädd över att säga fel men inte vid Vasa stad de är väldigt snälla.

Amna, arkitektpraktikant

Amna Farid fick en arbetspraktikplats på stadens tekniska sektor, precis som hon hade önskat sig. För närvarande är det Amnas uppgift att få flera människor till Sunnanvik. I arbetspraktiken har jag fått lära mig något nytt varje dag och njuta av den vänliga och öppna atmosfären.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Jag studerar på Hanken och SSE inom utbildningsprogrammet företagsledning, och i det ingår en arbetspraktik på tre månader. Jag måste tacka Åsa Hämäläinen på Hanken, som hjälpte mig att hitta den här platsen. Min önskan var att få en praktikplats på Vasa stad och min önskan gick i uppfyllelse.

Vad har du gjort? Har du lärt dig något nytt?

Just nu är jag med i ett projekt som gäller Sunnanvik, där min viktigaste uppgift är att planera och föreslå idéer om hur vi kunde få flera människor att flytta till Sunnanvik. Jag lär mig något nytt varje dag i min uppgift. Mitt team är mycket hjälpsamt och de är beredda att handleda och ge råd.

Vad har varit bäst? Och tråkigast?

Det bästa är den vänliga atmosfären på arbetsplatsen och arbetskamraternas öppenhet för nya idéer. Möten och diskussioner som går på finska blir ibland lite tråkiga, eftersom jag inte förstår finska.

Har någonting överraskat dig?

Jadå, under den första arbetsdagen klarnade det för mig att i Finland utförs planeringen av arkitekter. Där jag kommer ifrån och också i många andra länder är det stadsplanerare som utför planeringen.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Jadå, det här har jag mycket nytta av i framtiden. Jag lär mig många nya saker och det är mycket nyttigt att få arbetserfarenhet i en så här ansedd organisation.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Absolut, det är en fantastisk möjlighet att få arbeta vid Vasa stad! Det är en fantastisk arbetsplats i ett strålande team.

Nu kan du berömma ditt team.

Jag måste medge att jag spände mig lite i början, eftersom jag visste att det officiella arbetsspråket är finska och jag talar bara engelska. Alla har emellertid varit verkligt sporrande och önskat mig välkommen. Alla försöker tala så mycket engelska som möjligt vid de möten där jag är med. Som jag redan sade, atmosfären på arbetsplatsen är mycket vänlig och sporrande.