Ohita valikko

Työllistämispalvelut

Tavoitteena on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen, osatyökykyisten työllistäminen, nuorten sekä erityisnuorten kesätyöllistäminen, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalveluvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen.

Palkkatuettu työ

Vaasan kaupunki työllistää palkkatuella n. 200 henkilöä vuosittain eri yksikköihinsä.

Vaasan kaupungin työllistämisvaroin toteutettava palkkatukityöllistäminen kohdistuu pääasiassa palkkatukea saaviin yli 300 päivää työmarkkinatuella olleisiin vaasalaisiin työttömiin. Palkkatukijakson kesto on tavallisesti 8 kk (35 viikkoa) ja työaika 85 %. Työllistämistä suunnataan myös ikänsä puolesta 6 kk kokopäivätyön tarvitseviin velvoitetyöllistettäviin.

Miten Vaasan kaupungin palkkatukityöhön pääsee?

Työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, jossa on tiedossa kaikki kaupungin avoimet palkkatukipaikat.

Voit myös saada kotiin tiedot kaupungilla avoimena olevasta palkkatukipaikasta, jolloin voit olla yhteydessä suoraan henkilöön, jonka tiedot löytyvät TE-toimiston lähettämästä ilmoituksesta.

Helppari toiminta

Helppari-Hjälpare –toimintaan voit tulla kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun.

Toimimme Seniori- ja palvelutaloissa. Teemme avustavaa hoitotyötä vanhusten parissa.
Kuntouttava työtoiminta aloitetaan minimissään 1 päivänä viikossa 4h/pv ja päiviä lisätään portaittain.

Työkokeilua järjestetään 6h/pv 5pv/vko:ssa. Työkokeilun voi aloittaa myös 3-4pv/vko:ssa ja lisätä päiviä sopimuksen mukaan.

Työtoimintapaikassa on työvalmentaja koko päivän paikalla ja hän kulkee ensimmäiset päivät tiiviisti mukanasi, kun tutustutaan taloon, asukkaisiin, tehtäviin ja työkavereihin. Kokemusta vanhustyöstä ei tarvita, työvalmentaja opettaa tarvittavat taidot ja ohjaa työssä, kunnes Helppari kokee olevansa valmis itsenäisempään työskentelyyn.

Meillä pidetään suuressa arvossa tiimihenkeä, yhteistyötä, auttamista sekä positiivista, hyvää mieltä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta lisätietoja saat vastaavalta työvalmentajalta 040 128 3790

Työkokeilusta lisätietoja te-palvelut

 

Vanhustyönavustaja toiminta

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut tarjoaa yhteistyössä  kotihoidon kanssa vanhustyönavustaja -palvelua Vaasassa ja Vähässäkyrössä.

Tähän arvokkaaseen tehtävään palkataan pitkäaikaistyöttömiä jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisistä. Vanhustyön avustajina voi toimia sekä miehet, että naiset, kaikki ovat tervetulleita!

Vanhustyön avustaja auttaa ikäihmistä arjen askareissa ja oleellista on läsnäolo, sekä yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen. Käyntien sisältö sovitaan yhdessä ja vanhuksille tarjotaan säännöllinen käyntipäivä. Käynnin kesto on 1-2 tuntia riippuen sen sisällöstä.

Avustajakäynnin sisältö voi olla esimerkiksi ulkoilua, kaupassa käymistä tai vaikkapa mukava juttutuokio ikäihmisen kotona, lehdenlukua, yhdessä ristikoiden tekemistä tai pelikorteilla pelaamista. Avustamme ikäihmisiä myös pienissä kotiaskareissa tai puutarhatöissä. Voimme halutessa/tarvittaessa jumpata fysioterapeutin laatimien ohjeiden mukaan.

Vanhustyön avustaja lähtee ikäihmisen kanssa tarvittaessa lääkäriin, sairaalakäynnille, röntgeniin, laboratorioon tai vaikka pankkikäynnille. Vanhustyön avustaja voi myös tulla mukaan tutustumaan viriketoimintaan ja auttaa tarvittaessa apuvälineiden noutamisessa.

Palvelu on ikäihmiselle aina ilmaista, ainoastaan mahdolliset taksimatkat tulee maksaa omalta osalta itse. Ota yhteyttä jos kiinnostuit tehtävästä, tai tarvitset avustajan mukaan asiointikäynnillesi.

Avustajatoiminnasta lisätietoja numerosta  040 660 7997

Työllistämisen Vaasa-lisä

Vaasa-lisää maksetaan 350 €/kk, silloin kun työnantaja palkkaa 8 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön. Vaasa-lisää maksetaan yhden henkilön kohdalla maksimissaan kuuden (6) kuukauden ajan, eli yhteensä 2100 €

 

Lisätietoja Vaasa-lisä

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

TAI

työvoimasuunnittelija

+358 40 646 3391

Kesäduuniseteli

Vaasan kaupunki maksaa enintään 500 €/hlö tukea työnantajalle, joka on palkannut nuoren Kesäduunisetelillä 1.5.–30.9.2020 välisenä aikana. Työnantajalle tositteiden tarkastamisen jälkeen maksettava tuki on 40 % bruttopalkasta. Täysimääräinen 500 €:n tuki maksetaan 1250 €:n suuruisesta bruttopalkasta. Setelit myönnetään 70 yritykselle tai yhteisölle. Ensisijaisena ovat uudet hakijat.

 • Kesäduuniseteli myönnetään yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää alle 50 henkeä.
 • Työnantajalla ei saa olla lomautuksia tai irtisanomisia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.
 • Työsuhde on vähintään kahden viikon mittainen: vähintään 30 t/vko tai yhteensä 60 h touko-syyskuun aikana.

Näin haet kesäduuniseteliä

 • Nuori etsii itse kesätyöpaikan.
 • Työnantaja hakee kesäduuniseteliä täyttämällä sähköisen kaavakkeen, jossa sitoutuu ottamaan nuoren kesätöihin vähintään 60 tunnin ajaksi (kaksi viikkoa).
 • Kaavake tulee täyttää 1.–30.4.2020 välisenä aikana Vaasan kaupungin sähköisen asioinnin kautta. Kesäduunisetelin sähköiseen hakuun pääsee Vaasan kaupungin verkkosivuilta: asiointi.vaasa.fi.

Lisätietoja

Kesäduuniseteli 2020 (pdf)

tyollistamispalvelut@vaasa.fi
työvoimasuunnittelija
puh. +358 40 646 3391

Työssäoloehdon täydentäminen

 

Saadaksesi työssäolojakson jälkeen esim. ansiosidonnaista päivärahaa, tulee työssäoloehdon täyttyä. Tarkempia tietoja työssäoloehdosta saat omasta työttömyyskassastasi tai Kelan sivuilta.

Työllistämispalveluiden kautta voit täydentää työssäoloehtoa 1-2 kk työllistämisjaksolla Vaasan kaupungin eri yksiköissä.

Mikäli sinulta puuttuu työssäoloehdosta alle kaksi kuukautta, ota yhteyttä.

Lisätietoja

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

TAI

työvoimasuunnittelija

+358 40 646 3391

Työkokeilu

Työkokeilupaikat työttömille työnhakijoille

Kaupunki tarjoaa monipuolisia työkokeilupaikkoja eri yksiköissään. Työpaikalla tapahtuvan työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen. Työkokeilussa voit tutustua eri aloihin käytännössä ja selvittää, kiinnostaako kyseinen ala, tai ammatti sinua, tai mitä osaamista tarvitset työllistyäksesi sinua kiinnostavalle alalle.

 

Miten Vaasan kaupungin työkokeiluun pääsee?

Tarkista ensin TE-palveluista oletko oikeutettu työkokeiluun.

Jos kiinnostuit, voit olla suoraan yhteydessä yksikköön joka sinua kiinnostaa.

Kaupunki ilmoittaa myös avoimet työkokeilupaikat TE-palveluihin, jota kautta voi myös tiedustella kaupungin työkokeilupaikoista.

Kesto

Työkokeilun kesto sovitaan tilanteesi ja työkokeilun tavoitteiden mukaan:

• enintään 12 kk, joista enintään 6 kk samassa tehtävässä
• työkokeilun pituus on tavallisesti 1 – 6 kuukautta
• 1-5 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä

Toimeentulo

Työkokeilu ei ole palkallista, mutta saat työkokeilun ajalta työttömyysetuuden ja sen lisäksi kulukorvausta 9 € / työkokeilupäivä.

Ennen työkokeilun alkamista tehdään työkokeilusopimus yhdessä TE-toimiston kanssa. Työkokeiluun osallistuva voi keskeyttää työkokeilun, jos hän työllistyy tai saa opiskelupaikan.

Lisätietoja

TE-palveluista

TAI

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminnan tavoitteena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Toiminta on väylä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niiden jälkeen työhön. Kyseessä ei ole työsuhde. Tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa. Työtoiminta sovitetaan työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi mukaan työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekkääksi ja riittävän vaativaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä.

Vaasan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä kaupungin aikuissosiaalityön kanssa. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin avustaviin tehtäviin.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

 • Palvelutalot eri puolilla kaupunkia (Helppari -toiminta)
 • Tekninen toimi (esim. puutarha)
 • Sivistystoimi (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerhot)
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi  (esim. museot, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
 • Keskushallinto (esim. toimistot)

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan oman sosiaalityöntekijän kautta, joka hankkii toimintapaikat ja tukee asiakasta kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Tiedusteluihin vastaavat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat
puh. 040 525 0778 (ma-pe), 040 169 0799 (ma-pe), 040 176 8198 (ma-pe) ja 040-632 5125 (ma-ke)

Palvelut työnantajalle

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Työvoimasuunnittelija

 • +358 40 646 3391

Postiosoite

Esteetön sisäänkäynti Raastuvankatu 33 b. Kulku Kasarminkadun puolelta.