Ohita valikko

Työllistämispalvelut

Tavoitteena on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistäminen, osatyökykyisten työllistäminen, nuorten sekä erityisnuorten kesätyöllistäminen, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalvelusvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen.

Palkkatuettu työ

Vaasan kaupunki työllistää palkkatuella n. 200 henkilöä vuosittain eri yksiköihinsä.

Kaupungin työllistämisvaroin toteutettava palkkatukityöllistäminen kohdistuu pääasiassa palkkatukea saaviin yli 300 päivää työmarkkinatuella olleisiin vaasalaisiin työttömiin.

Palkkatukityön kesto kaupungilla on tavallisesti 8 kk (35 viikkoa), jolloin työaika on 85 % toimialan normaalista työajasta.  Työllistämistä suunnataan myös ikänsä puolesta 6 kk ajaksi (26 viikkoa) kokopäivätyön tarvitseviin velvoitetyöllistettäviin.

Miten Vaasan kaupungin palkkatukityöhön pääsee?

Työnhakijan tulee olla aina ensin yhteydessä TE-toimistoon, johon ilmoitetaan kaikki kaupungin avoimet palkkatukipaikat.

Voit myös saada TE-toimistosta tiedon kaupungilla avoimena olevasta palkkatukipaikasta sähköpostilla tai kirjeellä. Sen jälkeen voit olla yhteydessä työpaikasta suoraan siihen henkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät TE-toimiston lähettämästä ilmoituksesta.

 

Työssäoloehdon täydentäminen

 

Saadaksesi työssäolojakson jälkeen esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa, tulee työssäoloehdon täyttyä. Tarkempia tietoja työssäoloehdosta saat omasta työttömyyskassastasi tai Kelan sivuilta.

Työllistämispalveluiden kautta voit täydentää työssäoloehtoa 1-2 kk työllistämisjaksolla Vaasan kaupungin eri yksiköissä.

Mikäli sinulta puuttuu työssäoloehdosta alle kaksi kuukautta, ota yhteyttä.

Lisätietoja:

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Työllistämisen Vaasa-lisä

Työllistämisen Vaasa-lisä on tarkoitettu yrityksille, jotka palkkaavat työttömiä työnhakijoita töihin. Palkattavan henkilön tulee olla kirjoilla Vaasassa. Työnantajan ei tarvitse olla rekisteröitynä Vaasaan.

Palkattavan henkilön tulee olla oikeutettu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen. Henkilön pitää tarkistaa palkkatukioikeutensa itse TE-toimistosta ja esittää tieto työnantajalle.

Työnantajalla on mahdollisuus saada työsuhteen alkuvaiheessa sekä Vaasa-lisä että henkilölle myönnetty palkkatuki.

Työllistämisen Vaasa-lisää voi saada enimmillään 350 euroa kuukaudessa, kun palkattava henkilö on ollut vähintään 8 kuukautta työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hänelle tehdään vähintään kuuden kuukauden mittainen työsopimus.

Tukea maksetaan yhden henkilön kohdalla maksimissaan kuuden (6) kuukauden ajan, eli yhteensä 2100 €.

Työllistämisen Vaasa-lisä myönnetään pääsääntöisesti yrityksille. Yritysten ohella myös yhdistykset ja säätiöt voivat saada Vaasa-lisää oppisopimuskoulutukseen.

Työnantajalta edellytetään toiminnan vakiintuneisuutta (toiminut vähintään vuoden) ja että sillä on palveluksessaan työnjohdollisissa tehtävissä työntekijä/työntekijöitä muutoinkin kuin palkkatuella. Yrityksellä ei saa olla lomautuksia, irtisanomisia tai verovelkoja viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Työnantajan tiedot tarkistetaan tarvittaessa.

Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Työajan on oltava vähintään 85 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta.

Työantaja anoo työllistämisen Vaasa-lisää kaupungin sähköisen asioinnin kautta ennen kuin työntekijä aloittaa työsuhteen.

Lisä maksetaan takautuvasti työsuhteen päätyttyä, kun työjakso on kestänyt kuusi (6) kuukautta. Tuki ohjataan työnantajan tilille yhdessä erässä tositteita vastaan. Tilitieto ilmoitetaan Vaasa-lisää anottaessa.

Työnantajan on haettava lisän maksatusta viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työsuhde päättyy. Maksatus haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli työsuhde päättyy 6:tta kuukautta aiemmin, lisä maksetaan toteutuneen työjakson ajalta.

Tietoa TE-toimiston myöntämästä palkkatuesta: Työllisty palkkatuella – TE-Palvelut

Työllistämisen Vaasa-lisää myönnetään hakujärjestyksessä kaupungin osoittaman määrärahan puitteissa.

Lisätietoja:

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Kesäduuniseteli

 

Kesäduunisetelillä voi saada itselleen kesätyöpaikan tai sillä voi tarjota työtä kesätyöpaikkaa hakevalle nuorelle. Kesäduunisetelin voi saada yritys, yhdistys tai osuuskunta, joka työllistää alle 50 henkilöä.

Kesätyötä etsivä nuori voi olla itse yhteydessä työantajaan ja kysyä kesätyöpaikkaa, minkä jälkeen työnantaja hakee kesäduuniseteliä nuoren palkkaamiseen.

Toinen vaihtoehto on, että työnantaja hakee ensin setelin ja etsii sen avulla itse työntekijää.

Kesäduunisetelin myöntää Vaasan kaupunki, ja sitä haetaan kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Kesäduunisetelillä palkattavan työntekijän tulee olla vaasalainen (kirjoilla Vaasassa), mutta setelillä palkkaavan yrityksen ei tarvitse olla rekisteröitynä Vaasaan.

Etusijalla kesäduunisetelin saajina ovat työnantajat, jotka hakevat sitä ensimmäistä kertaa. Setelin aiempina vuosina saanut työnantajakin voi hakea sitä uudelleen.

Kesäduunisetelin voi saada kun

 • työnantaja ei saa muuta tukea nuoren työllistämiseen
 • työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia edellisen 9 kuukauden aikana
 • työsuhde on vähintään 2 viikon / 60 tunnin pituinen
 • työsuhde toteutuu 1.5.–30.9. välisenä aikana
 • palkattava henkilö on iältään 15–29 vuotta, tai on nyt 14-vuotias ja täyttää 15 vuotta kuluvan vuoden aikana
 • bruttopalkkana maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kokopäivätyöstä
 • työsuhteesta tehdään kirjallinen työsopimus
 • työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat.

Kesäduuniseteli voidaan myöntää yritykselle, vaikka se olisi joutunut poikkeustilanteen takia lomauttamaan.

Kesäduunisetelillä työnantajalle maksettava tuki on 40 % bruttopalkasta, enimmillään 500 euroa. Se maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan.

Kesäduunisetelillä palkatulle nuorelle on annettava tosite saamastaan palkasta.

Hakuaika on 1.–30.4.2022.

Kesätyön tulee toteutua 1.5.–30.9.2022 välisenä aikana.

Hakemus tehdään kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.vaasa.fi

Asiointipalveluun työnantaja tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Työsuhteen päätyttyä maksatukseen tarvittavat tositteet toimitetaan samoin kaupungin asiointipalvelun kautta

 • molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus
 • tosite bruttopalkasta ja tehdyistä työtunneista sekä
 • tosite palkanmaksusta työntekijälle.

Lisätietoja:

Kesäduuniseteli 2022

Sposti: tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Osoitteesta: Työllistämispalvelut

Työkokeilu

Työkokeilupaikat työttömille työnhakijoille

Kaupunki tarjoaa monipuolisia työkokeilupaikkoja eri yksiköissään. Työpaikalla tapahtuvan työkokeilun tavoitteena on ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työmarkkinoille paluun tukeminen.

Työkokeilussa voit tutustua eri aloihin käytännössä ja selvittää, kiinnostaako kyseinen ala tai ammatti sinua, tai mitä osaamista tarvitset työllistyäksesi sinua kiinnostavalle alalle.

 

Miten Vaasan kaupungin työkokeiluun pääsee?

Tarkista ensin TE-palveluista oletko oikeutettu työkokeiluun.

Jos kiinnostuit, voit olla suoraan yhteydessä yksikköön joka sinua kiinnostaa.

Kaupunki ilmoittaa myös avoimet työkokeilupaikat TE-palveluihin, jota kautta voi myös tiedustella kaupungin työkokeilupaikoista.

Kesto

Työkokeilun kesto sovitaan tilanteesi ja työkokeilun tavoitteiden mukaan:

• kesto enintään 12 kk, joista enintään 6 kk samassa tehtävässä
• työkokeilun pituus on tavallisesti 1–6 kuukautta
• 1–5 päivänä viikossa, 4–8 tuntia päivässä

Toimeentulo

Työkokeilu ei ole palkallista, mutta saat työkokeilun ajalta työttömyysetuuden ja sen lisäksi kulukorvausta 9 € / työkokeilupäivä.

Ennen työkokeilun alkamista tehdään työkokeilusopimus yhdessä TE-toimiston kanssa. Työkokeiluun osallistuva voi keskeyttää työkokeilun, jos hän työllistyy tai saa opiskelupaikan.

Lisätietoja:

TE-palveluista

tai

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminnan tavoitteena on parantaa elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Kuntouttava työtoiminta on väylä työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja niiden jälkeen työhön. Kyseessä ei ole työsuhde. Tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa. Työtoiminta sovitetaan työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi mukaan työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekkääksi ja riittävän vaativaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä.

Vaasan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä kaupungin aikuissosiaalityön kanssa. Toiminta sijoittuu kunnan eri toimipisteisiin avustaviin tehtäviin.

Alla on lueteltuna esimerkkejä kaupungin omista paikoista:

 • Palvelutalot eri puolilla kaupunkia (Helppari-toiminta)
 • Kaupunkiympäristön tehtävät (esim. puutarha)
 • Sivistystoimi (esim. koulut, päiväkodit, iltapäiväkerhot)
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi  (esim. museot, kirjastot, nuorten työpaja, liikuntapaikat)
 • Keskushallinto (mm. toimistotyö)

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan oman sosiaalityöntekijän kautta, joka hankkii toimintapaikat ja tukee asiakasta kuntouttavan työtoiminnan aikana.

Tiedusteluihin vastaavat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat
puh. 040 525 0778 (ma-pe), 040 169 0799 (ma-pe), 040 176 8198 (ma-pe) ja 040-632 5125 (ma-ke)

Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Noste- Flyt

Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Noste – Flyt

Noste – Flyt on kaupungin ylläpitämä kuntouttavan työtoiminnan yksikkö. Toimintamuotomme on ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta ja toiminnasta vastaa Vaasan kaupunki. Toimintamme punaisena lankana on elämänhallinnan ja arjen taitojen vahvistaminen sekä kierrätys. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin.

Kenelle?

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille 17–64-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Jos asiakkaan työ- ja toimintakyky eivät riitä TE-toimiston palveluihin, hänet voidaan ohjata kuntouttavaan työtoimintaan.

Miten meille tullaan?

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka perustuu aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelman tekevät yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä/-ohjaaja ja TE-toimiston asiantuntija.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan toimintaamme, voit olla yhteydessä Vaasan kaupungin Aikuisten sosiaalityöhön tai TE-toimistoon asian saamiseksi vireille.  Jos sinulla on omatyöntekijä (sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja), voit olla häneen suoraan yhteydessä. Meille voi tulla myös tutustumaan sosiaalitoimen lähettämänä.

Asiakkuuden päättyminen

Asiakkuus meillä päättyy, mikäli pääset töihin, aloitat työvoimakoulutuksen, työkokeilun tai päätoimiset opinnot.

Saatat myös siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan jonnekin muualle, mikäli niin arvioitte aktivointisuunnitelman tarkistuksen yhteydessä oman sosiaalityöntekijäsi/-ohjaajasi ja TE-toimiston kanssa. Mikäli koet, ettet pysty osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan aktivointisuunnitelman mukaisesti, keskustele asiasta aina oman sosiaalityöntekijäsi/-ohjaajasi kanssa.

Ryhmämuotoisen työtoiminnan ryhmät ja etuudet

Ryhmät

Meillä ryhmät toimivat maanantaista perjantaihin. Aamuryhmät toimivat klo 8-12 ja iltapäiväryhmät 12-16. Koska kuntouttavan työtoiminnan lain mukaan toiminnan päivittäinen kesto on oltava vähintään 4 tuntia, pidämme kellonajoista kiinni. Voit valita itsellesi sopivat ryhmät tutustumiskäynnin tai aktivointisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Tällä hetkellä ryhmätoimintamuotojamme ovat mm. liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvä Syke, kodinhoitoon ja arjentaitoihin painottuva Koti, kädentaitajille ja tuunauksesta kiinnostuneille Monitaito, arjen voimavaroihin ja läsnäolotaitoihin keskittyvä Patteri, tietokoneen peruskäytön ja sähköisen asioinnin opettelua tarvitseville Digi, pienimuotoisiin kodin kunnostustöihin ja kiinteistöhuoltotehtäviin painottuva Äijät ja maahanmuuttajataustaisille suunnattu Suomi tutuksi -ryhmä. Myös uusia ryhmätoimintoja on alkamassa. Pyrimme kuuntelemaan asiakkaiden toiveita ja kehittämään ryhmien toimintaa asiakaslähtöisesti. Lisätietoja ryhmätoimintamuodoista saat omalta sosiaalityöntekijältäsi tai –ohjaajaltasi sekä Nosteen työvalmentajilta ja ohjaajilta.

Etuudet

Kuntouttavan työtoiminnan aikana saat pääsääntöisesti Kelan työmarkkinatukea. Lisäksi Kela maksaa kulukorvauksena 9 euroa toteutuneilta työtoimintapäiviltä. Jos olet pois kuntouttavasta työtoiminnasta sairauden vuoksi, saat työttömyysetuuden, mutta kulukorvausta ei makseta. Myös työhaastattelu ja pääsykoe ovat päteviä syitä olla pois.

Mikäli poissaolosi johtuu muista syistä, saatat menettää työmarkkinatukesi poissaolon ajalta.

Muistathan aina ilmoittaa poissaolostasi Nosteen päivystysnumeroon puh. 040-614 7133. Autamme mielellämme työttömyysetuuden hakemisessa.

Sosiaalitoimi voi myöntää matkakulut kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta (pääsääntöisesti paikallisliikenteen kuukausikortin hinnan), jos matkakuluja tosiasiallisesti syntyy.  Jos asut lähistöllä, ei matkakuluja ei korvata. Oma sosiaalityöntekijäsi/-ohjaajasi päättää asiasta aktivointisuunnitelman teon yhteydessä.

Kuinka otan Nosteen palvelun käyttöön?

Kiinnostuitko toiminnastamme? Ota yhteyttä:

linkki Aikuisten sosiaalityöhön

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/sosiaalipalvelut-ja-arjen-tuki/sosiaalityo/aikuisten-sosiaalityo/

linkki TE-toimiston sivuille

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Tarvittaessa lisätietoja Nosteen vastaavalta ohjaajalta puh. 040-614 7577

 

Helppari-toiminta

Helppari-Hjälpare –toimintaan voit tulla kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun.

Toimimme seniori- ja palvelutaloissa. Teemme avustavaa hoitotyötä vanhusten parissa.

Kuntouttava työtoiminta aloitetaan minimissään 1 päivänä viikossa 4h/pv ja päiviä lisätään portaittain.

Työkokeilua järjestetään 6h/pv 5pv/vko:ssa. Työkokeilun voi aloittaa myös 3-4pv/vko:ssa ja lisätä päiviä sopimuksen mukaan.

Työtoimintapaikassa on työvalmentaja koko päivän paikalla ja hän kulkee ensimmäiset päivät tiiviisti mukanasi, kun tutustutaan taloon, asukkaisiin, tehtäviin ja työkavereihin. Kokemusta vanhustyöstä ei tarvita, työvalmentaja opettaa tarvittavat taidot ja ohjaa työssä, kunnes Helppari kokee olevansa valmis itsenäisempään työskentelyyn.

Meillä pidetään suuressa arvossa tiimihenkeä, yhteistyötä, auttamista sekä positiivista, hyvää mieltä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta lisätietoja saat vastaavalta työvalmentajalta 040 128 3790

Työkokeilusta lisätietoja te-palvelut

 

Vanhustyön avustaja -toiminta

Kenelle?

Olet pitkäaikaistyötön ja sinulla on palkkatukioikeus. Voit myös tulla täydentämään työssäoloehtoa tai olet osatyökykyinen. Palkkatukioikeutesi voit selvittää omalta virkailijaltasi TE-toimistossa.

Mitä työ pitää sisällään?

Vanhustyön avustaja -palvelua tarjotaan koti- ja omaishoidon asiakkaille Vaasassa ja Vähässäkyrössä. Avustajana meillä on sekä miehiä että naisia. Jokaisella avustajalla on omat asiakkaat, joita he tapaavat viikoittain.

Avustajakäynnin sisältö voi olla esimerkiksi ulkoilua yhdessä tai asiointia kaupassa, apteekissa tai pankissa. Voitte jutella, lukea lehtiä, ratkoa ristikoita tai vaikka pelata korteilla. Tehtäviin kuuluu myös kotijumpan ohjaaminen fysioterapeutin laatimien ohjeiden mukaan.

Voit auttaa asiakasta pienissä kotiaskareissa ja puutarhatöissä sekä avustaa ruokailun onnistumisessa. Voit käydä asiakkaan kanssa tutustumassa viriketoimintaan ja auttaa tarvittaessa apuvälineiden noutamisessa.

Avustajat tekevät myös tarvittaessa tilapäisiä käyntejä, jos asiakas tarvitsee saattoapua esimerkiksi lääkäriin, sairaalakäynnille, röntgeniin, laboratorioon tai vaikka parturiin.

Työ on erittäin antoisaa ja päivät monipuolisia ja vaihtelevia.

Minkälaiset työajat ovat?

Työaika on 85% alan normaalista työajasta, 32,5 h/ viikko. Työ on arkityötä, pääasiassa klo 9-16 välisenä aikana. Työsuhteen kesto 6-8 kk.

Miten avustajaksi pääsee?

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Maarit Raukko: +358 40 673 1550 / maarit.raukko@vaasa.fi

Tervetuloa tekemään työtä jolla on merkitystä!

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut

Postiosoite