Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

NuoretTaiteidenYössä640x427KatjaLösönen

Ammatillinen koulutus

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille. Ammatillisessa koulutuksessa osaamista hankitaan oppilaitoksen lisäksi työpaikoilta ja verkko-oppimisympäristöistä. Jokainen opiskelee oman suunnitelmansa ja oppimistarpeensa mukaan. Työssäoppimista tuetaan esimerkiksi oppi- ja koulutussopimuksin. Opintoihin voi hakeutua ja ne voi suorittaa joustavasti ja myös aiempaa lyhyemmässä ajassa. Nuorille ja aikuisille tarjotaan samoja koulutuspalveluita. Ammatillinen koulutus antaa valmiudet hakea korkeakouluopintoihin. Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt, säätiöt tai valtion liikelaitokset, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa.
Vaasassa ammatillista koulutusta tarjoavat Vamia sekä Yrkesakademin i Österbotten. Vaasan kaupungin ammatillisen koulutuksen uusi organisaatio Vamiaa aloitti toimintansa 1.1.2017. Uudessa organisaatiossa ovat mukana Vaasan ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto. Vamiassa voi opiskella 28 eri ammatillista perustutkintoa. Vamia toimii kahdessa toimipisteessä Vaasassa. Tekniikan koulutusta järjestetään Sepänkyläntiellä Sampo-kampuksella ja palvelualojen koulutusta Hansa-kampuksella Ruutikellarintiellä. Opiskelijoita Vamiassa on noin 2000 ja koulutusta tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Opetustilat ja laitteet ovat nykyaikaisia ja niitä kehitetään jatkuvasti. Vamiassa voit valita opintopolkusi oman kiinnostuksesi ja jatkosuunnitelmiesi mukaan kuudesta eri vaihtoehdosta. Toisena tai kolmantena opiskeluvuotena sinulla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla. Jos olet kiinnostunut kilpailemisesta, voit lähteä mukaan ammattitaitokilpailuihin. Opiskelua tukevat monipuoliset opiskelijoiden tukipalvelut. YA! - Yrkesakademin i Österbotten tarjoaa ruotsinkielistä koulutusta nuorille ja aikuisille muun muassa sosiaalialalla, kulttuurissa, eläinten parissa ja tekniikassa. Yrkesakademin i Österbotten –ammattiopistoa ylläpitää Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), joka on ruotsinkielinen koulutus- ja kulttuurikuntayhtymä Pohjanmaalla.
Tutustu opintolinjoihin ja oppilaitoksiin opistojen verkkosivuilla. Koulutukseen voi hakea yhteishaulla.
Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.