Förbigå menyn
Opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen riktar sig till såväl unga som vuxna i olika skeden av livet.

Kanske du saknar en utbildning på andra stadiet, eller vill byta bransch eller fördjupa ditt kunnande? Då kan yrkesutbildning vara ett alternativ för dig.

Vasa erbjuds yrkesutbildning av Vamia och Yrkesakademin i Österbotten. Bekanta dig med studiemöjligheterna på läroinrättningarnas egna webbplatser!

Yrkesutbildning kan avläggas på olika nivåer beroende på ditt tidigare kunnande och arbetserfarenhet: grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning eller specialyrkesutbildning. Dessutom kan du välja att avlägga bara delar av olika examen, så kallad delexamen.