Olet täällä

Valkovuokko, Vaasan luonto

Jätehuolto

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi. Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.
Toimiva jätehuolto turvaa viihtyisän asuinympäristön sekä puhtaan luonnon myös tulevaisuudessa. Vaasan jätehuollosta vastaa seudun kuntien omistama Stormossen Oy. Stormossenilta saa tietoa jätteiden lajitteluun sekä keräily- ja muihin vastaanottopaikkoihin sekä muihin jätehuollon käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista. Vaasan seudun jätelautakunta hoitaa kuntien lakivelvolliset jätehuollon viranomaistehtävät sekä muut jätehuollon kehitys- ja seurantatehtävät. Jätelautakunta myöntää poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä. Jos esimerkiksi haluat jäteastiallesi pidennettyä tyhjennysväliä tai kuulut yhteiseen jäteastiaan, sinun tulee anoa sitä kirjallisesti jätelautakunnan lomakkeella. Jätehuollon valvontaviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta.
Tutustu jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen Stormossenin sivuilla. Vaasan seudun jätelautakunnan verkkosivuilta löydät lisätietoa jätelautakunnan toiminnasta. Jätteet ja jätehuolto sivulta löydät niin ikään lisätietoa jätehuollosta.