Förbigå menyn

Villa Gerby (ak1114)

I detaljplanearbetet undersöks användningsändamålet för och möjligheterna till kompletterande byggande på tomten för Villa Gerby bredvid Gerby båthamn. Avsikten är att utreda om det är möjligt att dela in fastigheten i en eller flera bostadstomter så att det gamla byggnadsbeståndet bevaras och nybyggnaderna lämpar sig för omgivningen. Målet är att bevara en offentlig förbindelse till stranden även om tomterna övergår till privat ägo. Utkastet till detaljplan är avsett att framläggas under 2022.

  1. Aktuell 8.12.2020

  2. PDB 19.8-2.9.2021

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Invånartillfället 2.12.2021

Beredare