Ohita valikko
I love muovi -kampanjan Vaasan joukkue Helsingissä

Kaupungin kehittäminen

Tulevaisuuden Vaasaa rakennetaan tänään! Niinpä entistäkin paremman Vaasan eteen työskenteleminen on meille kaupunkikehityksessä sydämen asia.

Varmistamme työllämme, että kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat  edistävät kaupungin menestystä ja tukevat hyvää johtamista. Tuemme kaupungin toimialojen ennakointikykyä sekä strategisten tavoitteiden toteutumista.

Toiminnallamme edistämme kaupungin elinvoimaa ja edunvalvontaa. Kaupunki on aktiivinen alueen kehittäjä, tietoa jakava ja sitä hankkiva toimija. Toimimme osana alueen innovaatioekosysteemiä yhdessä yritysten, korkeakoulujen, järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa yhteiskehittämisen keinoin.

Tehtäviimme kuuluu myös hanke- ja kokeilutoiminnan edistäminen. Selvitämme asiantuntemuksella hanke-, kokeilu-, ja rahoitusmahdollisuuksia ja tiedotamme niistä aktiivisesti.

Edistämme kaupungin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä esteettömyyttä kaupungin organisaatioiden toiminnassa ja kuntalaisten arjessa. Myös kestävä kehitys näkyy toimissamme vahvasti.

Kaupunkikehitys kutsuu sinut tutustumaan lähemmin toimintaansa – tervetuloa kehittämisen maailmaan!

 

 

 • Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

 • Vaasan kaupungin elinkeinopalveluilla tuemme kaupungin elinvoimaa ja elinkeinoelämää. Toimimme yhteistyössä elinkeinoelämän, yrittäjäyhdistysten, yliopistojen ja muiden julkisten toimijoiden kanssa.

 • Vaasan kaupunki haluaa ottaa esteettömyyden osaksi kaupunkikuvaa. Esteettömyys Vaasassa ei ole vain ramppeja siellä täällä, vaan monimuotoinen ja laaja kokonaisuus asioita, jotka parantavat ja yhdenvertaistavat kaupunkia ja elämänlaatua.

 • Kaupungin hanke- ja projektitoiminnan avulla pyrimme laaja-alaisesti kehittämään uusia innovatiivisia menetelmiä niin kaupungin oman toiminnan kehittämiseksi kuin myös kaupungin asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin takaamiseksi.

 • Vaasassa olemme käynnistäneet useita kokeiluja, joilla haemme strategian mukaisia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi.

 • Vaasan kaupungin strategiatyössä luomme yhteistyössä päättäjien ja eri hallintokuntien kanssa yhdenmukaiset linjaukset kaupunkilaisten hyvinvointiin. Strategiassa määrittelemme erilaiset keinot palveluiden toteutumiselle.

 • Tavoitteenamme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnassa tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

 • Vaasan kaupungin tilasto- ja tietotuotannossa keskittymme kaupunkistrategian mukaisen tiedon, tilastojen ja niihin pohjautuvien analyysien tuottamiseen.

 • Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jolla turvaamme hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville.

 • Autamme kaikissa liiketoimintaa koskevissa kysymyksissä sekä annamme tukea uuden liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen monin eri tavoin.

 • Maailma on tänä päivänä globaalimpi kuin koskaan aikaisemmin ja on tärkeää, että paikallinen ja globaalinen kehitys linkitetään yhteen. 

Ota yhteyttä