Ohita valikko
Talo ja taivas

Ristinummen lähiökehittäminen

Ristinummen lähiökehittämisen suunnitelma on hyväksytty valtion lähiöohjelmaan 2020-2022*. Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistää alueiden elinvoimaisuutta. Lisäksi tavoitteena on asumisen monipuolistaminen ja palveluiden turvaaminen.

Ristinummen aluetta kehitetään monipuolisesti

Ristinummen lähiökehittämiseen osallistuu useita kaupungin tulosalueita ja yksiköitä. Mittava toimenpide-ohjelma laadittiin tiiviinä yhteistyönä. Toimenpiteiden toteutus painottuu vuosille 2021 ja 2022 ja niihin haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn 35 prosentin lähiökehittämisen avustus. Keskeisiä teemoja ovat lähiökoulut, nuorisotyö, yhteistyö ja osallisuus, hiilineutraalius, viihtyisä ja vehreä elin- ja asuinympäristö, ikäystävällisyys, esteettömyys sekä taide- ja kulttuuripalvelut.

Asukkaat mukaan kehittämistyöhön

Ristinummen lähiökehittämisen toimenpiteiden laadinnassa hyödynnettiin alueen keskustan kaavoitustyön asukaskyselyiden tuloksia. Lähiöohjelmassa asukasosallistumista jatketaan. Korona asettaa rajoitteita fyysisten osallistumistilaisuuksien järjestämiselle, joten kehitteillä on karttapohjainen kysely Maptionnaire-sovelluksessa, jossa alueen asukkaat voivat antaa palautetta alueen suunnitelluista kehittämistoimista ja yleisesti koko alueesta.

Asukkaille tullaan järjestämään teemakohtaisia tapaamisia, joissa fokusoidaan tiettyihin teemoihin tietyn kohdejoukon kanssa, kuten esim. alueen ikääntyneet. Tapaamiset järjestetään aluksi verkossa. Mikäli korona hellittää, siirrytään fyysisiin tapaamisiin. On tärkeää tunnistaa, ettei kaikilla ole mahdollisuus osallistua verkon välityksellä, jolloin käytetään muita menetelmiä. Osallistuminen tulee myös osaksi konkreettisia toimenpiteitä ja yhtenä esimerkkinä voidaan mainita, että asukkaita tarvitaan mukaan etsimään sopivia sijainteja alueen uusille levähdyspaikoille.

*) Vaasan lisäksi lähiöohjelmaan valittiin mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Lahti, Seinäjoki, Pori ja Lappeenranta. Ohjelmaa tukee myös usean yliopiston tutkimushanke. Ympäristöministeriö toimii lähiöohjelman koordinoijana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Variskan koulun laajennuksen monitoimitilan, piha-alueen sekä koulun viereisen tekonurmikentän kevyen liikenteen väylän toteutus.
  • Kevyen liikenteen väylien, suojateiden, bussipysäkkien ja katuvalaistuksen lisäykset ja korjaukset.
  • Viheralueiden, leikkipuistojen ja ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen sekä koirapuiston ja oleskelupaikkojen lisääminen.
  • Alueen esteettömyyden, ikäystävällisyyden ja turvallisuuden parantaminen.
  • Erinäiset osallistavat toiminnot, kuten esim. lasten ja nuorten osallisuusryhmän perustaminen, kirjaston asukkaita osallistavat toiminnot sekä kulttuuritoimenpiteet.
  • Ristinummen asumisen monipuolistaminen asuntojen täydennysrakentamisella, mikä parantaa edellytyksiä alueen palveluiden kehittymiselle.

Toimenpiteiden kustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa, josta ARAn avustusten osuus on noin 620 000 euroa. Alueen kehittämisessä olennainen asia on asumisen monipuolistamisen. Alueen eri osissa on vireillä kaavoitushankkeita, joita viedään eteenpäin lähiöohjelman aikana ja myös sen jälkeen. Asuntojen täydennysrakentamisella voidaan parantaa edellytyksiä alueen palveluiden kehittymiselle.

Täältä löydät lisää tietoa:

Toimenpideohjelma (pdf)

Hankkeen tavoitteet ja arvioitu vaikuttavuus sekä toimenpiteiden tarkemmat kuvaukset (pdf)

Hankkeen osallistumistoimet (pdf)

Hankkeen organisaatio

Hankkeen koordinaattorina toimii asuntopäällikkö Jonas Nylén. Vaasan kaupunginhallitus nimesi 10.8.2020 kokouksessaan hankkeen ohjausryhmän viranhaltija- ja poliittiset jäsenet. Ohjausryhmän kokoonpano löytyy täältä.

Ota yhteyttä