Förbigå menyn
I love muovi -kampanjan Vaasan joukkue Helsingissä

Utvecklande av staden

Framtidens Vasa byggs idag! Därför är arbetet för ett ännu bättre Vasa en hjärtesak för oss.

Vi säkerställer med vårt arbete att stadsstrategin och de strategiska programmen bidrar till framgång  för staden och stöder ett gott ledarskap. Vi stöder stadens sektorers förmåga till framförhållning samt genomförandet av de strategiska målen.

Med vår verksamhet främjar vi stadens livskraft och intressebevakning. Staden är en aktiv utvecklare av regionen, en aktör som förmedlar och skaffar kunskap. Vi agerar som en del av regionens innovationsekosystem tillsammans med företag, högskolor, organisationer samt kommuninvånarna genom gemensamt utvecklande.

Till våra uppgifter hör också främjande av projekt- och försöksverksamhet. Vi utreder med sakkunskap projekt-, försöks- och finansieringsmöjligheter och informerar aktivt om dem.

Vi främjar jämställdhet och likabehandling i staden samt tillgänglighet i stadens organisationers verksamhet och i kommuninvånarnas vardag. Också en hållbar utveckling syns tydligt i vår verksamhet.

 

 • Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

 • Vårt mål är att inom jämställdhets- och likabehandlingsverksamheten göra Vasa stad till ett mera jämställt och jämlikt ställe att leva, arbeta och bo på.

 • I Vasa kan ditt hem ligga i mitt i staden, vid havstranden eller i ett landsbygdslandskap, och du har ändå högklassig service närä till hands. Bostadsområdena smälter in i landskapet i harmoni med naturen. Här hittar du information om projekt för utveckling av bostadsområden

 • Vasa stad söker framgångsrikt extern finansiering och deltar aktivt i projekt som främjar stadens strategiska mål.

 • Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll inom den regionala utvecklingsverksamheten. Vi påverkar aktivt på olika sätt stadens och hela regionens positiva utveckling och tillväxt samt dess intressebevakning.

 • Vasa stad vill göra tillgänglighet till en del av stadsbilden. Tillgängligheten i Vasa är inte bara ramper här och där, utan en mångsidig och omfattande helhet av sådant som förbättrar staden och livskvaliteten samt ökar jämlikheten.

 • Information och statistik

  Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser baserade på dessa.

 • En hållbar utveckling är en fortgående och styrd förändring, med vilken vi tryggar goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer.

 • Världen är idag mer global än någonsin och det är viktigt att den lokala och globala utvecklingen sammanlänkas.

 • Vi svarar på era frågor och stöder er affärsutveckling och tillväxt på olika sätt.

 • Den internationella stadens internationella företag sporrar Vasa att utveckla logistiken alltmer för att kunna möta de globala behoven.