Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Radiotien täydennysrakentaminen (ak1105)

Asemakaavan muutos koskee nykyisellään enimmäkseen metsä- ja peltoaluetta, joka sijoittuu Haapaniemellä Radiotien länsipuolelle. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan maankäyttöä voimassa olevan yleiskaavan mukaiseksi, pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Kaavatyössä huomioidaan entisen rannikkoradioaseman nykyinen käyttö keittiötukkuliikkeen tiloina ja yrityksen lisärakentamistarve.

  1. Vireille 17.3.2020

  2. OAS 7.-24.4.2020

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Valmistelija