Förbigå menyn

Kompletterande byggande vid Radiovägen (ak1105)

Detaljplaneändringen berör ett område som för närvarande till största delen består av skog och åker väster om Radiovägen i Aspnäs. Med detaljplaneändringen revideras markanvändningen till småhusdominerat bostadsområde (AP) så att den stämmer överens med den gällande generalplanen. I detaljplanearbetet beaktas den nuvarande användningen av f.d. kustradiostationen som utrymme för en kökspartiaffär och företagets behov av utbyggnad.

 

  1. Aktuell 17.3.2020

  2. PDB 7-24.4.2020

  3. Godkänd 22.2.2021

Beredare