Ohita valikko

Villa Gerby (ak1114)

Asemakaavatyössä tutkitaan Gerbyn venesataman vieressä sijaitsevan Villa Gerbyn tontin käyttötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaavatyössä on tarkoitus selvittää, onko kiinteistöstä mahdollista jakaa yksi tai useampi asuintontti niin, että vanha rakennuskanta säilyy ja uudisrakennukset sopivat ympäristöön. Tavoitteena on säilyttää julkinen yhteys rantaan, vaikka tontit siirtyisivät yksityisomistukseen. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2022 aikana.

  1. Vireille 8.12.2020

  2. OAS 19.8.-2.9.2021

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Asukastilaisuus 2.12.2021

Valmistelija