Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Viheralueiden ja julkisten ulkotilojen suunnittelu

Viheraluejärjestelmä

Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmää tarkistetaan ja päivitetään meneillään olevien osayleiskaavojen laadinnan yhteydessä. Lisäksi viheraluejärjestelmää täydennetään vesialueista saaduilla tiedoilla, jotka on kerätty Vaasan hulevesiohjelman laatimisen yhteydessä vuosina 2016–2018. Viheraluejärjestelmän avulla pyritään turvaamaan sekä asukkaiden virkistystarpeet, että Vaasan luonnon ja maisemarakenteen elinvoima, monimuotoisuus ja erityispiirteet.

Asemakaavoitukseen liittyvä viheraluesuunnittelu

Asemakaavoitusta varten laaditaan viheralueita koskevat esisuunnitelmat sekä hoitoluokitukset. Erityistä huomiota kiinnitetään viheraluejärjestelmän toteutumiseen, hulevesiä puhdistavien ja viivyttävien vesiaiheiden kehittämiseen sekä rakentamisesta syntyvien ylijäämämaiden sijoittamiseen alueella. Vuonna 2020 aikana laaditaan esisuunnitelmat Länsiniityn, Ristinummen, Gerbyn rinteen, Porvarisaaren puiston penkereen ja Mansikkasaaren alueille.

Muu viheralueiden ja yleisten alueiden suunnittelu

Kaupungin viheralueille ja muille yleisille alueille laaditaan yleissuunnitelmat toteutussuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmilla pyritään toteuttamaan viihtyisää, turvallista ja kestävää ympäristöä kaikille. Viheralueiden ja yleisten alueiden suunnitelmat tehdään yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Vuoden 2020 aikana laaditaan mm. Vaskiluodon metsän alueelle ja muutamalle palokadulle yleissuunnitelma.

  • Suunnitelma sijoittuu keskellä Gerbyn kaupunginosaa olevalle virkistysalueelle. Jerpyynmäen nykyisiä toimintoja ovat kuntorata, siihen liittyvine kuntolaitteineen ja sen laavu, koirapuisto, moottorikelkkaura ja frisbeegolfrata. Aluetta käytetään epävirallisesti myös mm. maastopyöräilyyn, alamäkipyöräilyyn, lenkkeilyyn, rinnejuoksuun ja pulkalla laskemiseen. Isoimman Jerpyynmäen lisäksi alueella on kaksi pienempää täyttömäkeä, joista toinen on pulkkamäkikäytössä ja toinen metsittynyt vapaasti.

  • Suunnittelualue on Metsäkallion kuntoradan aluetta, johon myös kuntoradan länsipuolella sijaitseva täyttömäki sisältyy. Alue rajautuu idässä Koskisuon ja Länsiniityn asuinalueisiin. Suunnittelualue kattaa jo nykyisin aktiivisessa käytössä olevan Metsäkallion kuntoradan alueen. Tällä metsäisellä alueella on nykyisin mahdollista harrastaa hiihtoa ja lenkkeilyä. Nykyisen parkkipaikan tuntumassa on muutama kuntolaite ja ympäristössä on laajemmallekin alueelle ulottuva metsäpolkuverkosto, jota ulkoilijat ja maastopyöräilijät käyttävät. Alueella on myös leikkipuisto.