Ohita valikko
Kuntopolku Bölenmetsässä

Koskisuon virkistysaluesuunnitelma

Suunnittelualue on Metsäkallion kuntoradan aluetta, johon myös kuntoradan länsipuolella sijaitseva täyttömäki sisältyy. Alue rajautuu idässä Koskisuon ja Länsiniityn asuinalueisiin. Suunnittelualue kattaa jo nykyisin aktiivisessa käytössä olevan Metsäkallion kuntoradan alueen. Tällä metsäisellä alueella on nykyisin mahdollista harrastaa hiihtoa ja lenkkeilyä. Nykyisen parkkipaikan tuntumassa on muutama kuntolaite ja ympäristössä on laajemmallekin alueelle ulottuva metsäpolkuverkosto, jota ulkoilijat ja maastopyöräilijät käyttävät. Alueella on myös leikkipuisto.

Suunnitelman tarkoituksena on luoda viihtyisä ja entistä monipuolisempi virkistysalue alueen asukkaille ja käyttäjille. Suunnitelman avulla on vastattu alueen ympärille rakentuvien uusien asuinalueiden sekä täyttömäen käyttöönoton alueelle tuomiin muutoksiin.

Suunnittelualueen täyttömäelle eli maisemanrakennuskohteelle on sijoitettu ylijäämämaita vuodesta 1994 alkaen. Alue saavuttaa ympäristöluvan mukaisen täyttöasteensa lähivuosina. Tämän suunnitelman on tarkoitus ohjata mäen maisemointia ja tulevaisuuden käyttöä. Mäelle jatketaan pidempi ja haasteellisempi kuntoratareitti sekä sijoitetaan pulkkamäki, kuntoportaat, laavu ja kuntolaitteita. Suunnitelmassa on määritelty myös, mitkä alueet metsitetään ja mitkä pidetään avoimina.

Alueelle on lisäksi tehty varaus hiihtoputkea varten ja lasten hiihdonopetukseen tarkoitettua hiihtomaata varten. Hiihtomaan yhteyteen on sijoitettu toinen laavu/nuotiopaikka. Näiden toteutuminen riippuu tarpeesta ja rahoituksesta. Alueen pysäköintiä on kehitetty vastaamaan uusien toimintojen myötä mahdollisesti kasvavaan pysäköintitarpeeseen. Myös polku- ja pyöräilyverkostoja on kehitetty suunnitelmassa, jotta alueen jalankulku- ja pyöräilyliikennekin parantuisivat.

Koskisuon suunnitelmaselostus

Koskisuon_virkistysaluesuunnitelma

Suunnitelman tarkoituksena on luoda viihtyisä ja entistä monipuolisempi virkistysalue alueen asukkaille ja käyttäjille. Suunnitelman avulla on vastattu alueen ympärille rakentuvien uusien asuinalueiden sekä täyttömäen käyttöönoton alueelle tuomiin muutoksiin.

Suunnittelualueen täyttömäelle eli maisemanrakennuskohteelle on sijoitettu ylijäämämaita vuodesta 1994 alkaen. Alue saavuttaa ympäristöluvan mukaisen täyttöasteensa lähivuosina. Tämän suunnitelman on tarkoitus ohjata mäen maisemointia ja tulevaisuuden käyttöä. Mäelle jatketaan pidempi ja haasteellisempi kuntoratareitti sekä sijoitetaan pulkkamäki, kuntoportaat, laavu ja kuntolaitteita. Suunnitelmassa on määritelty myös, mitkä alueet metsitetään ja mitkä pidetään avoimina.

Alueelle on lisäksi tehty varaus hiihtoputkea varten ja lasten hiihdonopetukseen tarkoitettua hiihtomaata varten. Hiihtomaan yhteyteen on sijoitettu toinen laavu/nuotiopaikka. Näiden toteutuminen riippuu tarpeesta ja rahoituksesta. Alueen pysäköintiä on kehitetty vastaamaan uusien toimintojen myötä mahdollisesti kasvavaan pysäköintitarpeeseen. Myös polku- ja pyöräilyverkostoja on kehitetty suunnitelmassa, jotta alueen jalankulku- ja pyöräilyliikennekin parantuisivat.

Koskisuon suunnitelmaselostus

Koskisuon_virkistysaluesuunnitelma

Kartta