Ohita valikko

Vaskiluodon metsän yleissuunnitelma

Vaskiluodon metsän yleissuunnitelma kokoaa yhteen yleis- ja asemakaavojen tiedot sekä kuntatekniikan katu- ja reittisuunnitelmat. Tavoitteena on toimiva reitistö, metsän pirstoutumisen estäminen sekä alueen virkistys-, luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen ja kehittäminen.